Pin It

Determinarea obiectului oricărei ramuri de drept este necesară întrucât în raport de aceasta se particularizează şi se realizează gruparea normelor de drept pe fiecare ramură în parte.

Obiectul dreptului vamal îl constituie apărarea directă a intereselor economice ale statului, având în vedere că pentru perceperea impozituşui indirect pe care îl reprezintă taxa vamală se desfăşoară o multitudine de activităţi absolut necesare, iar eludarea acesteia lezează interesele legale ale societăţii.

Normala desfăşurare a activităţii vamale şi, odată cu aceasta, realizarea unui venit substanţial şi foarte necesar la bugetul statului este asigurată prin respectarea îndatoririlor importatorilor şi exportatorilor, precum şi a persoanelor fizice, care uneori realizează raportul juridic de drept vamal.

Obiectul de reglementare juridica al dreptului vamal il constituie relatiile sociale din domeniul activităţii vamale. Aceste relaţii poartă un caracter complex şi sunt condiţionate de însăşi structura şi conţinutul activităţii vamale. În literatura de specialitate sunt evidenţiate următoarele categorii de relatiile sociale vamale:

  1. relaţii din sfera politicii vamale;
  2. relaţii şi principii axate pe trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală;
  3. relaţii ce vizează statutul regimurilor juridice vamale;
  4. relaţii ce ţin de reglementarea tarifară şi perceperea plăţilor vamale;
  5. vămuirea şi întocmirea documentaţiei vamale;
  6. organizarea şi efectuarea controlului vamal;
  7. relaţii legate de infracţiuni şi încălcările legislaţiei vamale şi răspunderea pentru comiterea lor;

Trăsătura  caracteristică a relaţiilor sociale enumerate mai sus constă în faptul că ele se nasc, se modifică şi se sting doar în legătură cu trecerea persoanelor, mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală a statului.