Pin It

Dreptul vamal este o ramură distinctă de drept şi, astfel, este necesară o prezentare succintă a izvoarelor acestei ramuri de drept:

 • Constituţia României – un prim şi cel mai important izvor întrucât art. 139 al acesteia menţionează la alin. 1 că „impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”, ocupând astfel un important loc în activitatea statului de drept.
 • Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României[1];

Alte legi, ordine şi decizii privind activitatea vamală, dintre acestea importante fiind:

 • Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere;
 • Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 105/1996 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind acordarea licenţelor de lucru în zonele libere, abrogat prin art. 4 din Ordinul nr. 1431/2002;
 • Decizia nr. 753/2001 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale şi evidenţa operativă a mărfurilor aflate în zonele libere, abrogată prin art. 3 din Decizia nr. 177/2003.
 • Ordonanţele şi hotărârile Guvernului privind activităţile vamale, dintre acestea cele mai importante fiind:
 • H.G. nr. 215/1992 privind regimul licenţelor de import şi export al României, abrogată prin art. 4 din H.G. nr. 1526/2003, abrogată prin H.G. nr. 1900/2006 privind abrogarea unor acte normative din domeniul comerţului exterior;
 • H.G. nr. 170/2001 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Vămilor, prin care se abrogă H.G. nr. 147/1996 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Vămilor, abrogată prin art. 15 din H.G. nr. 764/2003. Aceasta din urmă a fost abrogată prin H.G. nr. 366/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Vămilor, care la rândul său a fost abrogată prin H.G. nr. 165/2005 (hotărâre abrogată prin H.G. nr. 1552/2006 privind reorganizarea şi funcţionarea Direcţiei Naţionale a Vămilor);
 • O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, în vigoare, modificată prin O.U.G. nr. 26/2009;
 • O.U.G. nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal;
 • Legea nr. 440/2004 privind  organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior, lege prin care s-a abrogat O.G. nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului;
 • H.G. nr. 867/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată în 1996;
 • Legea nr. 241/2007 privind tariful vamal de import al României;
 • H.G. nr. 142/1994 privind deschiderea unui contingent tarifar valoric exceptat temporar de la plata taxelor vamale de import;
 • H.G. nr. 245/1994 privind deschiderea unui contingent tarifar valoric exceptat de la plata taxelor vamale de import;
 • Legea nr. 102/1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat;
 • Legea nr. 98/1996 pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, inclusiv la anexa acesteia, încheiată la Bruxellles la 14 iunie 1983;
 • O.U.G. nr. 127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal şi îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului;
 • Legea nr. 576/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal şi îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului;
 • H.G. nr. 803/2004 privind încadrarea tarifară a importului unor oţeluri aliate;
 • H.G. nr. 2169/2004 privind exceptarea şi reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri pentru anul 2005;
 • H.G. nr. 410/1993 privind înfiinţarea Zonei libere Constanţa Sud şi a Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud”;
 • H.G. nr. 156/1993 privind instituirea zonei libere Sulina şi înfiinţarea Administraţiei Zoeni Libere Sulina;
 • H.G. nr. 330/1994 privind înfiinţarea Zonei Libere Brăila şi a Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Brăila”;
 • H.G. nr. 190/1994 privind înfiinţarea Zonei Libere Galaţi şi a Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Galaţi”;
 • H.G. nr. 788/1996 privind înfiinţarea Zonei Libere Giurgiu şi a Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Giurgiu”;
 • H.G. nr. 449/1999 privind înfiinţarea Zonei Libere Curtici-Arad şi a Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad”;
 • H.G. nr. 1295/2000 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 788/1996 privind înfiinţarea Zonei Libere Giurgiu şi a Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Giurgiu”.
 • Prevederi din legislaţia referitoare la stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii, prevederi din legislaţia penală ce reglementează infracţiuni şi raporturi aplicabile sectorului vamal:
 • O.U.G. nr. 13/2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice, abrogată prin art. 200 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală – modificat şi completat prin O.U.G. nr. 19/2008, O.U.G. nr. 39/2010 şi O.U.G. nr. 88/2010;
 • Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în vigoare cu modificările aduse prin Legea nr. 293/2009 şi Legea nr. 202/2010;
 • O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale, în vigoare cu modificările aduse de Legea nr. 294/2009;
 • Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, în vigoare cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 6/2010;
 • Tratate internaţionale cu conţinut vamal la care a aderat şi România şi care potrivit art. 11 alin. 2 din Constituţia României fac parte din dreptul intern. Dintre acestea amintim:
 • Legea nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993;
 • Legea nr. 19/1993 pentru ratificarea Acordului dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.) şi a aranjamentelor agricole bilaterale la care se face referire în acord, semnat la Geneva la 10 decembrie 1992;
 • Legea nr. 94/1994 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Moldova, încheiat la Bucureşti la 15 februarie 1994, lege care şi+a încetat valabilitatea prin .H.G. nr. 85/2006 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2005;
 • Legea nr. 90/1997 pentru ratificarea Acordului prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central european de comerţ liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bucureşti la 12 aprilie 1997, lege modificată prin L. nr. 508/2003 pentru ratificarea Protocolului adiţional nr. 13 şi a Protocolului adiţional nr. 14, semnate la Bled la 4 iulie 2003, la Acordul Central European de Comerţ Liber (C.E.F.T.A.), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992, L. nr. 509/2003 pentru ratificarea Acordului privind amendarea Acordului Central European de Comerţ Liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bled la 4 iulie 2003 şi L. nr. 503/2006 pentru ratificarea Acordului, semnat la Bucureşti la 25 septembrie 2006, privind amendarea Acordului central european de comerţ liber (C.E.F.T.A.), adoptat la Cracovia la 21 decembrie 1992;
 • Decretul nr. 383/1983 pentru ratificarea Acordului global de preferinţe comerciale între ţările în curs de dezvoltare;
 • Decretul nr. 255/1978 pentru ratificarea Protocolului de aderare a României la Protocolul de negocieri comerciale între ţări în curs de dezvoltare (Protocolul celor 16), încheiat la Geneva la 3 martie 1978;
 • Legea nr. 23/1996 privind ratificarea Acordului dintre statele părţi ale Tratatului Atlanticului de Nord şi celelalte state participante ale Parteneriatului pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor şi a Protocolului adiţional încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995, lege modificată prin O.G. nr. 12/2000 pentru ratificarea Protocolului adiţional suplimentar la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997;
 • Legea nr. 98/1996 pentru aderarea României la Convenţia Internaţională privind Sistemul Armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, inclusiv la anexa acesteia, încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983;
 • Legea nr. 103/2000 pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, semnată la Geneva la 21 octombrie 1982 ;
 • Decretul nr. 429/1963 privind aderarea Republicii Populare Române la Convenţia vamală referitoare la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR), încheiată la Geneva, la 15 ianuarie 1959;
 • Legea nr. 95/1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind transporturile maritime, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994 ;
 • Decretul nr. 566/1968 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la relaţiile diplomatice, încheiată la Viena la 18 aprilie 1961;
 • Decretul nr. 959/1966 privind aderarea României la Convenţia vamală relativă la carnetul A.T.A. pentru admiterea temporară a mărfurilor (Convenţia ATA), încheiată la Bruxelles la 6 decembrie 1961;
 • Decretul nr. 420/1979 pentru aderarea României la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975;
 • Legea nr. 218/1997. Protocolul D referitor la definirea conceptului de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul dintre România şi Republica Turcia, aprobat prin H.G. nr. 295/2002, modificată prin Legea nr. 303/2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea economică şi tehnică, semnat la Ankara la 1 februarie 2006;
 • Legea nr. 271/2001 de ratificare a acordului de comerţ liber dintre România şi statul Israel. Protocolul 3 referitor la definirea conceptului de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă;
 • O.U.G. nr. 1/2003 de ratificare a acordului de aderare a Republicii Croaţia la CEFTA. Protocolul 7a referitor la definirea conceptului de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă;
 • Legea nr. 396/2003 de ratificare a acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Macedonia. Protocolul 3 referitor la definirea conceptului de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă;
 • Legea nr. 397/2003 de ratificare a acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Albania. Protocolul 3 referitor la definirea conceptului de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă;
 • Legea nr. 398/2003 de ratificare a acordului de comerţ liber dintre România şi Bosnia şi Herţegovina. Protocolul 1 referitor la definirea conceptului de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă;
 • Legea nr. 188/2004 de ratificare a acordului de comerţ liber dintre România şi Serbia şi Muntenegru. Protocolul 3 referitor la definirea conceptului de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă.

 

[1] M. Of. nr. 350 din 19 aprilie 2006.