Pin It

Potrivit art. 7 C. com., comercianţii se împart în două categorii:

-comercianţii persoane fizice (comercianţii individuali);

-societăţile comerciale (comecianţii colectivi).

Acestea sunt principalele categorii de comercianţi, dar nu sunt singurele categorii. În temeiul art. 1 alin. 2 din Legea nr. 26/1990, la acestea se adaugă regiile autonome, organizaţiile cooperatiste şi grupurile de interes economic cu caracter comercial. O situaţie aparte o au micii comercianţi.

  1. a) Comercianţii persoane fizice. Persoanele fizice au calitatea de comerciant dacă săvârşesc fapte de comerţ cu caracter profesional.

În concepţia Codului comercial, comerciantul persoană fizică este definit nu prin apartenenţa sa la un anumit grup profesional, ci prin actele şi operaţiunile, adică prin faptele de comerţ pe care le săvârşeşte în mod profesional. De remarcat că persoana fizică are calitatea de comerciant, atât în cazul când săvârşeşte fapte de comerţ cu caracter profesional în mod independent, cât şi în cazul când realizează această activitate în cadrul unei asociaţii familiale, în condiţiile Legii nr. 300/2004, sau al unei societăţi în participaţiune, în condiţiile art. 251. C. com.

  1. b) Societăţile comerciale. În privinţa societăţilor comerciale, Codul comercial se mulţumeşte să precizeze că ele au calitatea de comerciant. Într-adevăr, prin însuşi obiectul lor comercial, societăţile comerciale sunt recunoscute în calitate de comerciant.

În concepţia Codului comercial, prin societăţile comerciale trebuie să înţelegem atât societăţile comerciale constituite în condiţiile Legii nr. 31/1990 cât şi societăţile comerciale cu capital de stat înfiinţate în

temeiul Legii nr. 15/1990.

  1. c) Regiile autonome. Aceste entităţi au luat fiinţă prin reorganizarea unităţilor economice de stat, în temeiul Legii nr. 15/1990, în ramurile strategice ale economiei naţionale.

Regiile autonome desfăşoară o activitate comparabilă cu cea a societăţilor comerciale. Ele sunt persoane juridice şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.

  1. d) Organizaţiile cooperatiste. Potrivit legilor lor organice, organizaţiile cooperatiste desfăşoară o activitate de producere şi desfacere de mărfuri şi prestări de servicii. Organizaţiile cooperatiste îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor gestiunii economice şi beneficiază de personalitate juridică, conform Legii nr. 1/2005.
  2. e) Micii comercianţi. Art. 34 C. com. prevede că dispoziţiile Codului comercial privind registrele comerciale nu se aplică colportorilor, comercianţilor care fac micul trafic ambulant, cărăuşilor sau acelor al căror comerţ nu este un act de profesiune manuală.
  3. f) Grupurile de interes economic (G.I.E). Reprezintă o formă asociativă al cărui scop este înlesnirea sau dezvoltarea activităţii economice a membrilor săi, precum şi îmbunătăţirea rezultatelor activităţii respective. Potrivit Legii nr. 161/2003, grupul de interes economic are calitatea de comerciant când obiectul său de activitate are caracter comercial.