Pin It

Regimul juridic al societăţilor comerciale a fost reglementat în Codul comercial, Cartea I, în Titlul VIII (art. 77-269), intitulat “Despre societăţi şi despre asociaţiuni comerciale”. Prin acest act normativ se reglementau:

-societatea în nume colectiv;

-societatea în comandită simplă;

-societatea anonimă (pe acţiuni);

-societatea în comandită pe acţiuni;

-asociaţia în participaţie.

Întrucât reglementarea societăţilor comerciale cuprinsă în Codul comercial era, în mare măsură, depăşită, ea a fost înlocuită cu o nouă reglementare, care face obiectul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.

Reglementarea cuprinsă în Legea nr. 31/1990 modificată[1] reprezintă, în prezent, reglementarea generală privind societăţile comerciale. Reglementarea generală a societăţilor comerciale. Reglementarea generală, dreptul comun, în materia societăţilor comerciale este cuprinsă în Legea nr. 31/1990 republicată privind societăţile comerciale.

Această lege reglementează:

-societatea în nume colectiv;

-societatea în comandită simplă;

-societatea pe acţiuni;

-societatea în comandită pe acţiuni;

-societatea cu răspundere limitată.

Ca mod de reglementare, Legea nr. 31/1990 republicată cuprinde reguli generale aplicabile oricărei societăţi comerciale, precum şi reguli speciale privind fiecare formă juridică de societate comercială.

Caracterul de reglementare generală a societăţilor comerciale, pe care îl are Legea nr. 31/1990 republicată, se manifestă sub mai multe aspecte.

În primul rând, ea priveşte orice societate comerciala, indiferent de obiectul ei de activitate. În temeiul legii, activităţile care nu pot face obiectul unei societăţi comerciale se stabilesc prin hotărâre a guvernului

(art. 287 din Legea nr. 31/1990 republicată).

            În al doilea rând, Legea nr. 31/1990 republicată se aplică şi societăţilor comerciale cu participare străină. Această reglementare se completează cu dispoziţiile privind regimul investiţiilor străine[2].

 

[1] Legea nr. 31/1990, aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 161/2003, republicată în M. Of. nr. 1066/17.11.2004.

[2] A se vedea: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 31/1997 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 92/1997 (abrogate).