Pin It

1 Formele societăţii comerciale

Potrivit art. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, societatea comercială îmbracă una dintre următoarele forme juridice:

-societatea în nume colectiv;

-societatea în comandită simplă;

-societatea pe acţiuni;

-societatea în comandită pe acţiuni;

-societatea cu răspundere limitată.

            Formele societăţii comerciale reglementate de legea noastră sunt, în general, aceleaşi, ca şi cele existente în alte ţări. Acest lucru se explică prin faptul că formele juridice ale societăţii comerciale nu sunt expresia imaginaţiei unor specialişti, ci mai degrabă rezultatul practicii îndelungate în activitatea comercială din ţările cu economie de piaţă.

Deosebirile dintre diferitele forme ale societăţii comerciale au drept criteriu întinderea răspunderii asociaţilor faţă de terţi pentru obligaţiile societăţii (art. 3 din Legea nr. 31/1990 republicată).

  1. a) Societatea în nume colectiv este acea societate ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor asociaţilor.
  2. b) Societatea în comandită simplă este societatea ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată si solidară a asociaţilor comanditaţi; asociaţii comanditari răspund numai până la concurenţa aportului lor.
  3. c) Societatea pe acţiuni este societatea al cărui capital social este împărţit în acţiuni, iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social; acţionarii răspund numai în limita aportului lor.
  4. d) Societatea în comandită pe acţiuni este societatea al cărui capital social este împărţit în acţiuni, iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor

comanditaţi; asociaţii comanditari răspund numai până la concurenţa aportului lor.

  1. e) Societatea cu răspundere limitată este societatea ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociaţii răspund numai în limita aportului lor.

2  Clasificarea societăţilor comerciale

Criteriile de clasificare. Societăţile comerciale pot face obiectul unor clasificări. În doctrina dreptului comercial sunt folosite mai multe criterii de clasificare, cu o valoare diferită şi deci cu consecinţe diferenţiate pe planul dreptului.

            Dintre criteriile mai des folosite menţionăm:

-natura societăţii;

-întinderea răspunderii asociaţilor;

-împărţirea capitalului social;

-putinţa emiterii unor titluri de valoare;

-provenienţa capitalului social.

Prezentarea acestor clasificări are un interes deosebit pentru înţelegerea regimului juridic al societăţilor comerciale.

  1. a) Societăţi de persoane şi societăţi de capitaluri. După natura lor sau după prevalenţa elementului personal ori a celui material, societăţile comerciale se împart în două categorii: societăţi de persoane şi societăţi de capitaluri.

Societăţile de persoane se constituie dintr-un număr mic de persoane, pe baza cunoaşterii şi încrederii reciproce, a calităţilor personale ale asociaţilor (intuitu personae).

Fac parte din această categorie: societatea în nume colectiv şi societatea în comandită simplă.

Prototipul societăţii de persoane este societatea în nume colectiv.

Societăţile de capitaluri se constituie dintr-un număr mare de asociaţi, impus de nevoile capitalului social, fără să prezinte interes calităţile personale ale asociaţilor. Elementul esenţial îl reprezintă cota de capital investită de asociat (intuitu pecuniae).

Intră în acestă categorie: societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni.

Prototipul societăţii de capitaluri este considerat societatea pe acţiuni.

  1. b) Societăţi în care asociaţii au o răspundere nelimitată şi societăţi în care asociaţii au o răspundere limitată. Aşa cum am arătat, răspunderea asociaţilor pentru obligaţiile sociale este diferită în raport de forma juridică a societăţii.

În societatea în nume colectiv, asociaţii răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile societăţii.

În societatea pe actiuni şi societatea cu răspundere limitată, asociaţii răspund până la concurenţa aportului lor.

În privinţa societătii în comandită simplă sau pe acţiuni, răspundrea asociaţilor este diferită; asociaţii comanditaţi răspund nelimitat şi solidar, iar asociaţii comanditari numai în limita aportului lor.

Cum se poate observa, pentru obligaţiile societăţii, toţi asociaţii, indiferent de forma societăţii, răspund în limita aportului lor. Răspunderea asociaţilor în această limită echivalează, de fapt, cu răspunderea societăţii pentru obligaţiile sociale. Într-adevăr, societatea răspunde cu capitalul social, care este format din totalitatea aporturilor asociaţilor. Dar, în plus, asociaţii din societatea în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi din societatea în comandită simplă sau pe acţiuni, răspund peste limita aportului lor, nelimitat şi solidar, cu patrimoniul propriu.

            Răspunderea nelimitată şi solidară a acestor asociaţi este o răspundere subsidiară. Asociaţii au rolul de garanţi; ei sunt ţinuţi să execute obligaţiile sociale, care nu au fost respectate de către societatea comercială.

  1. c) Societăţi cu părţi de interes şi societăţi pe acţiuni. După structura capitalului social şi modul de împărţire a acestuia, societăţile comerciale se clasifică în două categorii: societăţi în care capitalul social se divide în părţi de interes şi societăţi în care capitalul social se împarte în acţiuni.

Capitalul social se divide în părţi de interes în cazul societăţii în nume colectiv şi societăţii în comandită simplă (societăţi de persoane), precum şi în cazul societătii cu răspundere limitată. În cazul acestei din urmă societăţi, legea desemnează aceste diviziuni prin denumirea de părţi sociale.

Capitalul social este împărţit în acţiuni în cazul societăţii pe acţiuni şi societăţii în comandită pe acţiuni (societăţi de capitaluri).

            Între părţile de interes, respectiv părţile sociale, şi acţiuni există multe puncte comune.

  1. d) Societăţi care emit titluri de valoare şi societăţi care nu pot emite asemenea titluri. În raport cu existenţa ori inexistenţa posibilitătii de a emite titluri de valoare, societăţile comerciale pot fi clasificate în societăţi care au dreptul să emită titluri de valoare şi societăţi cărora li se interzic asemenea acte.

În prima categorie intră societatea pe acţiuni, societatea în comandită pe acţiuni.

În cea de-a doua categorie sunt cuprinse societatea în nume colectiv şi societatea în comandită simplă şi societatea cu răspundere limitată.

Titlurile de valoare emise poartă denumirea de acţiuni. Aceste titluri de valoare au un element comun: ele materializează dreptul asociaţilor asupra unei fracţiuni din capitalul social. Totodată acţiunile fac parte din categoria titlurilor de valoare negociabile.