Pin It

Ca subiect de conducere generală a administraţiei publice, Guvernul este învestit cu următoarea competenţă: promovează în viaţă legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova şi exercită controlul asupra executării ordonanţelor şi hotărîrilor sale; stabileşte funcţiile ministerelor, ale altor autorităţi administrative centrale şi ale celor din subordinea sa, asigură întreţinerea autorităţilor administraţiei publice centrale în limitele mijloacelor financiare aprobate în acest scop de Parlament; coordonează şi exercită controlul asupra activităţii organelor administraţiei publice locale ale Republicii Moldova; realizează programele dezvoltării economice şi sociale a republicii, creează condiţii pentru funcţionarea autoadministrării; conduce organele de apărare a teritoriului, securităţii Republicii Moldova şi a cetăţenilor ei; asigură promovarea politicii interne şi externe a Republicii Moldova[1].

Competenţa Guvernului se realizează prin principalele împuterniciri ale lui în diverse domenii, şi anume:

  1. În domeniul dezvoltării sociale, învăţămîntului, tineretului şi sportului, culturii şi ocrotirii sănătăţii[2];
  2. În domeniul economiei[3];
  3. În domeniul finanţelor, creditelor, impozitelor, preţurilor şi circulaţiei monetare;
  4. În domeniul muncii şi politicii de cadre în serviciul public:
  5. În domeniul ştiinţei şi tehnicii;
  6. În domeniul asigurării legalităţii;
  7. În domeniul asigurării securităţii şi capacităţii de apărare a ţării;
  8. În domeniul politicii externe[4].

Competenţa sa şi principalele împuterniciri ale Guvernului se realizează în strictă colaborare cu alte organe atît statale, cît şi cele nestatale şi cetăţeni, conducîndu‑se de programul său de activitate acceptat de Parlament.

 

[1]     Legea cu privire la Guvern, art. 10.

[2]     Legea cu privire la Guvern, art. 11.

[3]     Legea cu privire la Guvern, art. 12.

[4]     Legea cu privire la Guvern, art. 13‑18.