Pin It

Dispoziţiile Guvernului sînt acte mai puţin însemnate, cu un regim juridic mai simplu. Aceste acte administrative, de regulă, nu pot avea caracter normativ şi, potrivit prevederilor legale[1], sînt emise de către Prim‑ministru ca subiect uninominal al administrării publice pentru organizarea activităţii interne a Guvernului. Legalitatea acestui tip de acte administrative ale Guvernului poate constitui obiectul sesizării în instituţia de contencios administrativ, în modul stabilit prin lege. Oportunitatea actelor juridice, practic, rămîne în afara unei forme de control al ctivităţii Guvernului.

Dispoziţiile Prim‑ministrului nu se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi obţin forţă juridică, de regulă, din momentul emiterii lor.

 

[1]     Constituţia RM, art. 102 alin. (5); Legea cu privire la Guvern, art. 30.