Pin It

Una din condiţiile legalităţii ordonanţelor şi hotărîrilor Guvernului înaintate de Constituţie (art. 102 alin. (4)) este cea de contrasemnare a acestora de către miniştrii care au obligaţia de a le aplica. Instituţia contrasemnării are o semnificaţie deosebită, deoarece este o condiţie ce determină legalitatea actelor Guvernului şi o metodă de trecere a răspunderii concrete către un membru al guvernului pentru executarea actului adoptat de acesta. Contrasemnarea ordonanţelor sau hotărîrilor nu poate fi refuzată de cei care au obligaţia executării lor. Semnătura autentifică faptul că persoana responsabilă de executarea ordonanţei sau hotărîrii este familiarizată cu textul ei, refuzul contrasemnării l‑ar putea determina pe Prim‑ministru să solicite înlocuirea acestei persoane printr‑o remaniere guvernamentală. Nerespectarea regulilor de contrasemnare a actelor, ce urmează a fi în mod obligatoriu contrasemnate, va conduce la nulitatea acestora. Contrasemnarea trebuie să fie evidentă şi indicată în textul actului publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Valoarea instituţiei contrasemnării actelor Guvernului se manifestă şi prin faptul că legile obligă miniştrii să contrasemneze ordonanţele şi hotărîrile Guvernului, în funcţie de tematica reglementărilor cuprinse în acestea.

Ordonanţele şi hotărîrile care urmează a fi contrasemnate, practic, sînt stabilite în legea‑cadru a Guvernului.