Pin It

Autorităţile (organele) administraţiei publice se caracterizează prin mai multe trăsături comune şi în acelaşi timp între ele există anumite deosebiri determinate de modul lor de formare, modul de activitate, de competenţă etc. Astfel, există premize de clasificare a organelor administraţiei publice în anumite categorii, reieşind din criterii de clasificare:

1) După modul de constituire (formare)

Potrivit acestui criteriu, sunt organe ale administraţiei publice:

 1. autorităţi (organe) ale administraţiei publice alese, cum sunt: consiliile locale, precum primarii şi preşedinţii raioanelor;
 2. autorităţi (organe) ale administraţiei publice numite printr-o procedură specială: Guvernul, miniştrii, conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, şi conducătorii serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale.
 3. După natura juridică a autorităţii administraţiei publice sau după modul de funcţionare (activitate)

Potrivit acestui criteriu, organele administraţiei publice se împart în:

 1. autorităţi (organe) ale administraţiei publice colegiale, - alcătuite din mai multe persoane, cum sunt: Guvernul Republicii Moldova şi consiliile locale, precum şi cele raionale;
 2. autorităţi (organe) ale administraţiei publice unipersonale (individuale), - adică autorităţi (organe) conduse de o singură persoană: miniştri, conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, conducătorii oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat şi conducătorii serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale amplasate în unităţile administrativ-teritoriale (oraşe (municipii) şi raioane), precum primarii şi preşedinţii raioanelor.

3) După competenţa autorităţii (organului) administraţiei publice

3.1. Din punct de vedere al competenţei teritoriale, autorităţile (organele) administraţiei

publice se clasifică în:

 1. autorităţi (organe) ale administraţiei publice centrale, - îşi exercită competenţa asupra întregului teritoriu al statului, fiind numite şi autorităţi (organe) naţionale, fără deosebire că această competenţă este, din punct de vedere al competenţei materiale, generală sau de specialitate;
 2. autorităţi (organe) ale administraţiei publice locale, spre deosebire de autorităţi (organe) ale administraţiei publice centrale, îşi exercită competenţă numai în limitele unităţii administrativ-teritoriale în care sunt constituite şi funcţionează [(sat (comună), oraş (municipiu), raion, Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia)].

Unii autori disting, în baza acestui criteriu, şi organe regionale constituite în circumscripţii mai întinse, alcătuite din câteva unităţi administrativ-teritoriale (Direcţiile Teritoriale Control Administrativ al Ministerului Administraţiei Publice, agenţiile regionale pentru mediu etc.).

 • După criteriul competenţei materiale, autorităţile (organele) administraţiei publice se clasifică în următoarele categorii:
  1. autorităţi (organe) ale administraţiei publice cu competenţă generală, care au atribuţii în toate sau aproape în toate domeniile şi ramurile de activitate a administraţiei publice.Din această categorie fac parte: Guvernul, consiliile locale şi raionale.
  2. autorităţi (organe) ale administraţiei publice cu competenţă de specialitate, adică autorităţi (organe) ale administraţiei publice care au atribuţii într-o singură ramură sau într-un domeniu concret de activitate a administraţiei publice. Aceste autorităţi (organe) ale administraţiei publice sunt create pentru a exercita doar o latură de specialitate a administraţiei publice, ele activează în domenii, ramuri concrete de activitate. Sunt autorităţi (organe) ale administraţiei publice de specialitate: ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale care se organizează în subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice desconcentrate ale ministerelor şi ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale care sunt organizate în unităţile administrativ-teritoriale în care funcţionează şi serviciile publice locale şi raionale.