Pin It

Prin sistem aladministraţiei publice se înţelege totalitatea organelor structurate într-un sistem destinat unei activităţi de organizare a executării şi de executare a legii, în interesul întregii populaţii a ţării, care se aplica pe întreg teritoriul statului. Această activitate poate fi atât de conducere şi dirijare, cât şi de prestaţie a anumitor servicii populaţiei sub cele mai diverse forme.Elementul esenţial care uneşte organele administraţiei publice (statale şi nestsiale) într-un sistem este obiectivul lor comun de a organiza anumite servicii de interes public.Orice organizare statală are un sistem de organe, prin care înfăptuieşte conducerea societăţii sau guvernarea, în funcţie de anumiţi factori, acest sistem poate fi mai mult sau mai puţin reuşit.

Sistemul autorităţilor administraţiei publice este o structură flexibilă şi rezultatul unor serii de cauze în cea mai mare parte exterioară lui, adică reflectă regimul politic, economic, social al statului în care se aplică.