Pin It

Din analiza opiniilor exprimate în literatura juridică a dispoziţiilor legale şi din definiţia funcţiei publice propusă de noi, rezultă următoarele trăsături specifice funcţiei publice: reprezintă un complex de activităţi necesare pentru atingerea scopului concret şi drepturi echivalente sarcinilor (mai apoi — obligaţiilor); este permanentă (are caracter de continuitate) şi înfiinţată pentru satisfacerea unui interes general; este creată de lege sau în baza legii printr‑un act administrativ; este creată ca să realizeze satisfacerea atît a intereselor generale, cît şi a celor locale; statutul juridic al persoanei învestite în funcţie depinde de caracterul sarcinilor şi drepturilor, prevăzute în ea; determină exigenţele înaintate faţă de capacităţile persoanei fizice care va fi învestită în funcţia publică concretă.