Pin It

Prin principii ale dreptului se înţeleg ideile călăuzitoare ale conţinutului tuturor normelor juridice precum şi regulile fundamentale care reflectă ce este mai esenţial şi hotărîtor în sistemul de drept respectiv sau în ramura respectivă. Principiile sunt de 3 feluri:

  • Principii fundamentale;
  • Principii interamurale ;
  • Principii ramurale;

Toate aceste categorii de principii se întîlnesc şi în dreptul muncii. Principiile pot fi formulate direct şi în conţinutul legilor şi a altor acte normative însă pot fi deduse prin intermediul înterpretării legii.

Principiile fundamentale ale sistemului dreptului pot fi împărţite în 4 categoii:

  • Principii care asigură bazele legale ale funcţionării statului de drept;
  • Principii care asigură libertatea şi egalitatea tuturor în faţa legii;
  • Principii care asigură echitatea şi justiţia;

— Principii care asigură existenţa responsabilităţii;

Din prima categorie de principii fac parte principiul separării puterilor în stat, principiul cucerii puterii pe baze legale, principiul exercitării puterii în strictă conformitate cu cerinţele legii etc.