Pin It

În literatura de specialitate există diverse variante privind clasificarea funcţiilor publice[1], iar noi vom utiliza doar acea variantă de clasificare a funcţiilor publice care ne propune legiuitorul naţional şi care serveşte drept temei de clasificare a funcţionarilor publici.

Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public prevede că funcţiile publice se instituie în temeiul actelor Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului şi ale altor autorităţi publice în limitele competenţei lor, stabilite de Constituţie şi de alte legi. Mai mult decît atît, legea nominalizată vine cu o listă exhaustivă a autorităţilor publice care cad sub incidenţa ei.

Conform nivelului atribuţiilor titularilor, funcţiile publice din cadrul acestor autorităţi publice se clasifică în următoarele categorii:

1) funcţii publice de conducere de nivel superior;

2) funcţii publice de conducere;

3) funcţii publice de execuţie[2].

Legea prevede că în raport cu complexitatea şi natura sarcinilor, cu nivelul de importanţă şi responsabilitate, fiecare categorie de funcţii publice se împarte în grupuri, specificate în clasificatorul unic al funcţiilor publice, aprobat de Parlament[3].

De menţionat că legislatorul naţional, alături de definiţia funcţiei publice, vine şi cu definiţiile de funcţie de demnitate publică, funcţie publică vacantă şi funcţie publică temporar vacantă.

Funcţie de demnitate publică este o funcţie publică ce se ocupă prin mandat obţinut direct în urma alegerilor organizate sau, indirect, prin numire în condiţiile legii.

Funcţie publică vacantă se consideră funcţia publică liberă, fără titular.

Funcţie publică temporar vacantă este funcţia publică cu al cărei titular au fost suspendate raporturile de serviciu sau al cărei titular a fost detaşat în altă autoritate publică ori, după caz, asigură interimatul unei funcţii publice de conducere.

 

[1]     Manda C. Drept administrativ: tratat elemntar. Op. cit., p. 299‑300; Creangă I. Op. cit., p. 179; Trăilescu A. Drept administrativ. Ed. a 4‑a, rev. Bucureşti: Editura C. H. Beck, 2010, p. 120‑121.

[2]     Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, art. 7.

[3]     Legea pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice nr. 155 din 21.07.2011. În: Monitorul Oficial al RM nr. 164‑165 din 04.10.2011, art. nr. 480.