Pin It

Capacitatea juridică de muncă a persoanelor fizice depinde de două elemente obligatorii:

  • Elementul volitiv
  • Elementul de vîrstă

Elementul volitiv constă în dreptul exclusiv şi nevinovat al persoanelor fizice de a intra sau nu în raport juridic de muncă în calitate de salariat.

Elementul de vîrstă al capacităţii de muncă constă în atingerea unei anumite vîrste care oferă persoanelor dreptul de a intra în raport juridic de muncă în calitate de salariat.

Conform articolului 64 C.M. spre deosebire de prevederile art. 20 C.C., capacitaea juridică de muncă deplină apare odată cu atingerea vîrstei de 16 ani, altfel capacitatea de muncă a persoanei în dependenţă de acest criteriu poate fi divizată în 3 categorii:

  • Capacitatea juridică de muncă deplină
  • Capacitatea juridică de muncă restrînsă (limitată)
  • Lipsa capacităţii juridice de muncă

Capacitatea restrînsă de muncă apare odată cu atingerea vîrstei de 15 ani, totodată această capacitate este condiţionată suplimentar şi de alte două condiţii:

  • acordul scris al părinţilor sau a reprezentanţilor legali ai minorului
  • nepelicritarea sănătăţii , dezvoltării instruirii şi pregătirii profesionale.

Sunt lipsiţi de capacitatea juridică de muncă minorii care nu au atins vîrsta de 15 ani.