Pin It

În calitate de elemente ale raportului juridic de muncă servesc subiecţii, obiectul şi conţinutul raportului juridic.

Drept subiecţi principali ai raportului juridic servesc salariaţii şi angajatorii.

Au statut de salariaţi nu doar cetăţenii Republicii Moldova ci şi cetăţenii altor state precum şi persoanele apatride cu condiţia aflării lor legale pe teritoriul Republicii Moldova.

Conform legii aceste persoane au drept de a intra în raporturi juridice de muncă cu statut de salariaţi dacă aui permise de şedere pe teritoriul ţării şi permis mde muncă eliberate de către organele de stat abilitate.

Obiect al raportului juridic de muncă este acţiunea la care se atribuie conţinutul raportului, în cazul nostru prestarea permanentă a unei munci (munca vie).

Conţinutul raportului juridic de muncă îl formează drepturile şi obligaţiile subiecţilor din momentul includerii lor în conţinutul contractului devin drepturi şi obligaţii subiective.

În totalitatea lor drepturile şi obligaţiile fundamentale ale salariatului şi angajatorului se conţin în art.9 şi 10 C.M.