Pin It

Prin parteneriat social se subînţelege sistemul de raporturi stabilite între salariaţi, angajatorii şi reprezentanţii autorităţii publice respective. În ceea ce ţine de autorităţile publice în calitate de subiecţi au parteneriat social ele participă la aceste raporturi cînd au statut de angajator sau reprezintă interesele angajatorului. Aceşti subiecţi ai parteneriatului social au totodată un statut dublu. Pe de o parte ele reprezintă interesele angajatorului pe de altă parte ele deţin rolul de supraveghetor al derulării normale a acestor relaţii. Subiecţii parteneriatului social îşi reprezintă interesele prin intermediul altor persoane cu statut de reprezentant.

În calitate de reprezentanţi ai intereselor salariaţilor sunt sindicatele la nivel de unitate, teritoriu, ramură sau la nivel naţional.

În cazul cînd la o anumită unitate nu există sindicat atunci dreptul de a reprezenta interesele salariaţilor revine altor persoane alese de către colectivul de muncă prin intermediul adunării sau conferinţei respective.

În cazul cînd în ramura respectivă există mai multe sindicate, interesele salariaţilor sunt reprezentate de către un organ aparte format pe principii de paritate de către aceste sindicate în dependenţă de numărul membrilor de sindicat. Din cadrul sistemului parteneriatului social fac parte:

 • Parteneriatul social la nivel local
 • Parteneriatul social teritorial
 • Parteneriatul social ramural
 • Parteneriatul social naţional

Parteneriatul social la nivel de unitate stabileşte obligaţiile reciproce, concrete dintre salariaţi şi angajator din sfera muncii şi sfera socială.

Parteneriatul social la nivel teritorial stabileşte bazele reglementării relaţiilor de muncă şi sociale între parteneri sociali la nivelul unei unităţi administrativ teritoriale.

Parteneriatul social la nivel ramural stabileşte bazele reglementării relaţiilor de muncă între partenerii sociali la nivelul unei ramuri distincte a economiei naţionale.

Parteneriatul la nivel naţional reprezintă reglementarea relaţiilor de muncă şi sociale dintre confederaţia naţională a patronatelor, confederaţiilor sindicatelor la nivel naţional şi Guvernul.

Formele parteneriatului social. Parteneriatul social poate fi realizat prin intermediul următoarelor forme:

 • Negocierele colective
 • Participarea subiecţilor parteneriatului social la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul raportului de muncă şi raporturilor sociale.
 • Efectuarea consultărilor reciproce în ceea ce ţine de reglementarea raportului de muncă şi sfera socială.
 • Participarea salariaţilor la administrarea unităţii respective. Dintre acele 4 forme viabile şi practice sunt primele 3.

În ceea ce ţine de participarea salariaţilor la administrarea unităţii este o formă foarte rar întîlnită deoarece de cele mai multe ori salariaţii nu sunt coproprietari ai unităţii respective şi astfel posibilitatea lor de a participa la administrarea unităţii este foarte redusă.

Parteneriatul social este implimentat prin intermediul unor organe special create în

acest scop:

 • Comisiile ramurale (la nivel de ramură)
 • Comisiile teritoriale (la nivel teritorial)
 • Comisiile pentru dialog social angajator-salariaţi.