Pin It

Convenţia colectivă reprezintă actul juridic de parteneriat social care stabileşte principiile sociale de reglementare a raportului de muncă şi a rapoartelor din sfera socială care se încheie între partenerii sociali la nivel teritorial, ramural şi naţional.

Spre deosebire de C.C.M. Convenţiile colective se încheie pe o durată determinată care nu poate fi mai mică de un an calendaristic.

Convenţia colectivă de muncă la nivel teritorial şi ramural necesită în mod obligatoriu de a fi înregistrate la Ministerul Muncii şi Protecţiei sociale.

Aceste convenţii îşi produc efecte din momentul înregistrării lui.

Convenţia colectivă la nivel naţional nu este supusă înregistrării de stat însă în mod obligatoriu necesită a fi publicată în M.O. şi produc efecte din momentul înregistrării lui.

Convenţiile colective la nivel naţional nu este supusă înregistrării se stat însă în mod obligatoriu necesită a fi publicată în M.O. şi îşi produc efecte din momentul înregistrării lui. Convenţia colectivă la nivel naţional nu este supusă înregistrării de stat însă în mod obligatoriu necesită a fi publicată în M.O. şi îşi produce efectele din momentul publicării.

În R.M. acţionează 2 Convenţii la nivel naţional publicate în M.O.

În cazul cînd asupra salariaţilor acţionează concomitent mai multe convenţii colective prioritare au dispoziţiile care sunt mai favorabile salariaţilor.

În ceea ce ţine de corelaţia dintre lege, convenţia colectivă, C.C.M. şi C.I.M. aici asupra salariatului se extind acele norme care îmbunătăţesc situaţia lui faţă de minimul stabilit de legislaţia în vigoare. Această regulă se aplică inclusiv şi atunci cînd norma mai favorabilă se conţine într-un act din cele sus menţionate de un nivel mai inferior.