Pin It

Piaţa forţei de muncă reprezintă în sine confruntarea dintre cererea şi oferta forţei de muncă în cadrul unei societăţi.

Noţiunea pieţei forţei de muncă la nivel de lege pentru prima dată a fost diferită de legiuitor în legea privind ocuparea forţei de muncă conform căreia această piaţă reprezintă spaţiul economic în care se întîlnesc, se confruntă şi se negociază liber cererea de forţă de muncă de către deţinătorii de capital în calitatea lor de cumpărător şi oferta de forţe de muncă reprezentată de posesorii ei în calitate de ofertanţi.

Aşa dar, piaţa forţei de muncă este formată din 2 elemente obligatorii:

  • Cererea de forţă de muncă(c.f.m.)
  • Oferta de forţă de muncă (o.f.m.)

C.F.M. reprezintă nevoia de muncă salariată care se formează la un moment dat pe piaţa forţei de muncă. CFM se reprezintă prin totalitatea numărului de locuri de muncă existente.

Din cadrul CFM se exclud în mod automat persoane apte de muncă dar care temporar sau permanent nu pot sa-şi exercite dreptul de ofertant pe piaţa forţei de muncii următoarele categorii de persoane:

  • Studenţii institutului de învăţămînt
  • Pensionarii
  • Militarii în termen
  • Persoanele private de libertate ş.a.

OFM la rîndul ei reprezintă totalitatea muncii salariate pe care o pot depune membrii societăţii la un moment dat. Oferta forţei de muncă se exprimă prin numărul de persoane apte de muncă care sunt active şi disponibile. Atît cererea cît şi oferta de forţe de muncă sunt mărimi dinamice care reflectă nivelul de dezvoltare social-economic a societăţii la un moment dat. Această dezvoltare progresistă cît şi regresul în dezvoltarea economică duc inevitabil la disponibilizarea unui anumit număr de persoane care la rîndul lor aruncate pe piaţa forţei de muncă. Piaţa forţei de muncă poate fi analizată la diferite nivele în modul următor:

  • Piaţa naţională a forţei de muncă este exprimată prin raportul dintre cererea şi oferta forţei de muncă la nivelul unei anumite unităţi teritoriale.
  • Piaţa zonală a locurilor de muncă se referă la cererea şi oferta locurilor de muncă la nivelul unei anumite unităţi teritoriale.
  • Piaţa profesională a locurilor de muncă reprezintă cererea şi oferta locurilor de muncă în domeniul profesional.