Pin It

În calitate de principali participanţi pe piaţa forţei de muncă sunt persoane disponibile şi active care pentru moment nu sunt ocupate. Dreptul populaţiei ocupată conform prevederilor legii privind utilizarea forţei de muncă se consideră totalitatea persoanelor care desfăşoară o activitate economică sau socială producătoare de bunuri şi servicii în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii sau alte beneficii.

Din cadrul populaţiei fac parte de semeni şi unele categorii de persoane care au o anumită ocupaţie neaducătoare de venit.

Aceştia sunt copii sub vîrstă de 16 ani, studenţii şi elevii instituţiilor de învăţămînt de la secţia de zi, persoane condamnate la privaţiune de libertate ş.a. din cadrul populaţiei ocupate fac parte următoarele categorii de persoane:

  1. Care au fost concediate de la o unitate în urma lichidării acesteia sau a reducerii numărului de personal
  1. Care au fost concediate în legătură cu expirarea termenului contractului de muncă
  1. Care au fost concediate în unitate în legătură cu necorespunderea funcţiei ocupate datorită stării sănătăţii sau calificării insuficiente
  1. Care îngrijesc de un copil în vîrstă de pînă la 6 ani
  2. Persoane care au absolvit o instituţie de învăţămînt general, secundar, profesional sau superior şi care nu şi-au găsit un loc de muncă ş.a.

În total legea prevede 13 categorii de persoane care pot deveni şomeri,.