Pin It

Contractul individual de muncă are un şir de trăsături caracteristice care îl separă de celelalte contracte similare din domeniul civilului.

Trăsăturile:

  • Contractul individual de muncă este un act juridic adică reprezintă în sine o manifestare de voinţă a 2 persoane în scopul stabilirii de drepturi şi obligaţii de muncă.
  • Contractul individual de muncă in totdeauna este un contract bilateral. Contract individual de muncă trei şi mai multe părţi nu exisă.
  • Contractul individual de muncă este un contract sinalagmatic adică un contract care generează apariţia unor drepturi şi obligaţiuni reciproce între părţi contractante.
  • Contractul individual de muncă este consensual deoarece se încheie prin intermediu simplului acord de bunăvoinţă al părţilor contractante, forma scrisă a contractului individual de muncă cerută de lege este necesară în primul rînd pentru probaţiunea însă nu şi pentru posibilitatea de valabilitate a contractului.
  • Contractul individual de muncă are un acracter pesronal, intuito personae.
  • Contractul individual de muncă este un contract cu executare succesivă adică acest contract se derulează de regulă într-o perioadă nedeterminatăde timp.
  • Prin intermediul contractului individual de muncă persoana se obligă de a face ceva dar nu de a obţine de la efectuarea unei anumite acţiuni.
  • Contractul individual de muncă nu poate fi încheiat sub careva condiţii suspensive adică apariţia raportului juridic de muncă nu poate să depindă de un eveniment viitor incert.