Pin It

Conform regulelor generale munca supra program adică peste durata normală a timpului de muncă nu este permisă însă în anumite situaţii legea drept excepţie permite atragerea salariatului la munca suplimentară.

Atragerea la muncă suplimentară poate fi dispusă în unele situaţii doar cu acordul preventiv al salariaţilor iar în alte situaţii fără acordul acestora.

Se permite atragerea la muncă suplimentară fără acordul salariatului în următoarele cazuri:

  • Pentru efectuarea unor lucrări de înlăturare a consecinţelor unei forţe majore
  • Pentru efectuarea unor lucrări necesare bunei funcţionări a serviciilor respective municipale (furnizarea energiei termice, apei, ş.a.).

Se permite atragerea salariatului la muncă suplimentară cu acordul scris al acestuia în următoarele cazuri:

  1. Pentru înlocuirea salariatului care temporar este absent
  2. Pentru finalizarea unei lucrări începute deja dar care nu a putut fi finalizată în decursul timpului de muncă.
  1. Pentru efectuarea unor lucrări urgente de reparaţie a utilajului.

În alte cazuri nespecificate mai sus atragerea la muncă suplimentară se permite doar cu acordul scris al salariatului şi al reprezentanţilor acestora.

Durata maximă a muncii peste program nu poate depăşi 120 de ore într-un an calendaristic. În cazuri excepţionale ea poate fi de 240m ore. Anumite categorii de persoane cum ar fi persoanele sub 18 ani, femeile gravide, femeile care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani, precum şi persoanele care au contra indicaţii medicale în acest sens nui pot fi atrase la muncă suplimentară.

Efectuarea muncii suplimentare nu poate avea ca şi efect majoritatea duratei zilnice a timpului de muncă.