Pin It

Legislaţia muncii în vigoare cunoaşte şi reglementează 2 metode (tipuri) de asigurare a disciplinei muncii:

  • Metoda stimulativă de asigurare a disciplinei muncii
  • Metoda de constrîngere (coercitivă).

Ambele metode sunt reglementate de Codul Muncii în vigoare.

Metoda stimulativă a disciplinei muncii constă în cointeresarea economică a salariatului şi a angajatorului într-un rezultat final pozitiv al muncii. Metoda respectivă este eficientă în cazurile cînd cointeresarea salariaţilor în rezultatul final al muncii este aplicată corect fără anumite elemente cu conţinut discriminatoriu.

Metoda coercitivă la rîndul ei reprezintă opusul metodei stimulative şi constă în posibilitatea adoptării de către angajat a unor măsuri de constrîngere de ordin moral faţă de salariaţi care încalcă disciplina muncii. La fel ca şi în cazul aplicării metodei stimulative, metoda coercitivă va da rezultate doar atunci cînd va fi aplicată corect fără careva tratamente discriminatorii.

Pentru succese în cadrul prestării muncii, angajatorul poate aplica următoarele categorii de stimulare a salariaţilor:

  • Mulţumirea
  • Acordarea unor premii
  • Acordarea unor cadouri de preţ
  • Diploma de onoare

Aceste categorii de stimulare se divizează în 2 grupe:

  • Stimulări morale
  • Stimulări materiale

Totodată angajatorul este în drept ca pentru succese deosebite în muncă, merite deosebite faşă de societate şi faţă de stat să fie înaintaţi pentru a fi decoraţi cu distincţii de stat (ordine, medalii).

Stimulările se aplică în mod public, în faţa întregului colectiv de muncă şi se înscriu în carnetele de muncă ale salariaţilor. Forma juridică de aplicare a stimulărilor este emiterea unui ordin (dispoziţie, hotărîre) a angajatorului în formă scrisă care se aduce la cunoştiinţa salariatului contra semnăturii.