Pin It

În cazul cînd salariatul a cauzat un anumit prejudiciu angajatorului sau el în virtutea legii poate fi obligat de către angajator să recupereze prejudiciu cauzat. Răspunderea materială poate surveni de rînd şi cu alte tipuri de răspundere juridică, cum ar fi: răspunderea disciplinară, răspunderea administrativă sau penală. Contractul de Muncă prevede faptul că salariatul nu poate fi atras la răspundere materială în scopul recuperării prejudiciului ratat, adică angajatorul poate cere doar recuperarea prejudiciului direct. Salariatul poate fi atras la răspundere materială doar în cazul existenţei cumulative a următoarelor condiţii:

  • Comiterea unei fapte ilicite
  • Survenirea prejudiciului material
  • Existenţa vinovăţiei salariatului
  • Existenţa legăturii cauzale între fapta ilicită şi prejudiciul cauzat.

Salariatul este exonerat de răsplata materială. În cazul cînd prejudiciul a fost cauzat datorită unei forţe majore, extremei necesităţi, în situaţii de legitimă apărare precum şi în limitele riscului normal de serviciu.

Legislaţia muncii reglementează 2 tipuri de răspundere materială a salariatului:

  • Răspunderea materială limitată
  • Răspunderea materială deplină.

În calitate de regulă serveşte atragerea la răspunderea materială limitată a salariatului, iar răspunderea materială deplină operează doar acele cazuri strict determinate de lege. Conform regulei generale în cazul răspunderii materiale cuantumul material al răspunderii se află în limitele salariului mediu al salariatului. Prejudiciul extra limită nu poate fi recuperat de către angajator.

Răspunderea materială deplină operează numai în cazurile din art. 338 CM. În 7 cazuri din cele stabilite la răspunderea materială deplină poate fi atras orice salariat iar în ultimele 4 cazuri (al.2) doar salariaţii cu statut special ( conducătorii, adjuncţii, contabilii ş.a.)

În unele cazuri salariaţii pot fi atraşi la răspundere materială colectivă (de brigadă), posibilitatea dată operează în situaţia cînd salariaţii execută în anumite genuri de lucrări şi datorită specificului muncii este imposibil de limitat şi de determinat răspunderea materială individual a fiecărui salariat în parte, în aceste cazuri prejudiciul cauzat va fi recuperat în coun de toţi salariaţii dar numai dacă cu ei a fost încheiat preventiv contractul privind răspunderea materială colectivă. Nu pot fi încheiate contracte de răspundere materială deplină cu salariaţii care au împlinit vîrsta de 18 ani. Recuperarea prejudiciului în limitele unui salariu se efectuează de angajator prin emiterea unui ordin de reţinere salariului iar în celelalte cazuri doar prin intermediul instanţei judecătoreşti.