Pin It

Noţiunea de izvor de drept poate fi exprimată în două sensuri - formal şi material.

--- a. În sens formal izvorul de drept reprezintă forma de exprimare a regulilor de conduită generală, a normelor juridice şi care privesc comportarea persoanelor participante la raporturile de drept civil. --- b. În sens material izvorul de drept civil reprezintă condiţiile materiale de existenţă care generează normele acestei ramuri de drept.

Normele dreptului civil îmbracă forma de acte normative şi sînt denumite şi legi, în sensul larg al cuvântului.