Pin It

Interesul clasificării bunurilor constă în faptul că utilizînd această clasificare poate fi înţeles mai bine natura şi efectele juridice pe care le comportă bunurile în cadrul raporturilor juridice stabilite între subiectele de drept. Distingerea diferitelor categorii de bunuri prezintă un interes deopotrivă teoretică şi practică.

Sub aspect teoretic, clasificarea bunurilor prezintă interes pentru ştiinţa dreptului civil deoarece reprezintă mijlocul de adîncire a cercetării problemelor juridice legate de ele, ajută la evidenţierea asemînărilor şi deosebirilor la stabilirea unor corelaţii dintre diferite categorii de bunuri.

Sub aspect practic, clasificarea bunurilor prezintă interes pentru practician, care-l ajută să facă o bună încadrarea a diverselor situaţii de fapt în cadrul normelor de drept civil şi prin aceasta la soluţionarea corectă a diferitelor probleme intervenite în legătură cu aplicarea dreptului civil.