Pin It

Răspunderea contravenţională a funcţionarului public se angajează în cazul în care acesta a săvîrşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu.

În acest context, răspunderea administrativ–contravenţională ia în considerare faptele ce constituie contravenţii, în cadrul răspunderii administrative a funcţionarilor publici, săvîrşite în timpul şi în legătură cu atribuţiile de serviciu, diferite de cele săvîrşite în afara activităţii profesionale, asemeni oricărui cetăţean, care implică o răspundere contravenţională potrivit dreptului comun în materie.

După intrarea în vigoare a Codului contravenţional (31 mai 2009), în doctrina juridică naţională a apărut o nouă formă a răspunderii juridice — răspunderea contravenţională, funcţionarul public avînd statut de „subiect special al răspunderii contravenţionale“.

Unicul temei juridic de aplicare a sancţiunii contravenţionale este comiterea cu vinovăţie a unei contravenţii. Deci funcţionarul public poate fi tras la răspundere contravenţională, ca subiect special al răspunderii contravenţionale numai în cazurile prevăzute în normele materiale din Codul contravenţional.

Aşadar, răspunderea contravenţională a funcţionarului public este reacţia statului la comiterea cu vinovăţie a unei contravenţii prin aplicarea faţă de el de către organul împuternicit a unei sancţiuni prevăzute în legea contravenţională, în modul şi termenul prevăzut de lege, precum şi obligaţia funcţionarului public să suporte consecinţele acestei sancţionări.