Pin It

Drepturile personale nepatrimoniale se clasifică în:

  1. ) Drepturi personale nepatrimoniale care privesc existenţa şi integritatea fizică şi morală a subiectelor de drept. Acestea sînt dreptul la onoare, la reputaţie, la secretul vieţii personale, la viaţă, la sînătate, la libertate.
  2. ) Drepturi personale nepatrimoniale cu privire la elementele de identificare sau individualizare a subiectelor de drept civil. Printre acestea identificăm dreptul la nume, la pseudonim, la denumire, la domiciliu, la reşedinţă, la sediu, la asociere, cele cu privire la starea civilă a persoanei fizice, la apărarea onoarei şi demnităţii.
  3. ) Drepturi personale nepatrimoniale îndreptate spre asigurarea inviolabilităţii şi tainei vieţii personale, cum sînt: dreptul la inviolabilitatea locuinţei; inviolabilitatea documentaţiei personale: dreptul la taina vieţii intime, personale sau familiale; dreptul la confidenţialitatea medicală, etc.
  4. ) Drepturi personale nepatrimoniale ce privesc creaţia intelectuală, această categorie se referă la dreptul de autor, de inventator sau inovator.

A nu se confunda aceste drepturi cu consecinţele pe care le pot avea exercitarea acestor drepturi sau acelea rezultate din încălcarea lor. De exemplu, exercitarea dreptului de autor asupra unei lucrări ştiinţifice, prin publicare, are ca efect naşterea dreptului patrimonial de autor. De asemenea atingerea adusă unui drept nepatrimonial printr-o faptă ilicită, îndreptăţeşte victima să obţină o reparaţie pucuniară.