Pin It

Exrcitarea drepturilor subiective civile porneşte de la postulatul potrivit căruia fiecare subiect de drept poate să-şi aleagă singur conduita de urmat în funcţie de nevoile şi interesele sale. Exercitarea dreptului se poate realiza prin săvîrşirea de acţiuni sau prin abţinerea de la săvîrşirea de acţiuni.

In doctrina dreptului civil sînt evidenţiate două categorii de mijloace:

a.) Mijloace reale de exercitare a drepturilor subiective sînt acele acţiuni care sînt îndreptate spre exercitarea atributelor de posesiune şi folosinţă. De exemplu, acţiunile proprietarului îndreptate spre folosirea bunurilor pe care le are în proprietate, automobilul pentru deplasare, casa pentru satisfacerea necesităţilor de trai, etc.

b.) Mijloace juridice de exercitare a drepturilor subiective sînt acele acţiuni care au un caracter juridic, în general îmrăcînd forma unor acte juridice. De exemplu, atunci cînd titularul unui drept de proprietate exercită, în sens juridic, atributele dreptului de proprietate - dispoziţia, posesia şi folosinţa. De exemplu, cînd cu privire la un bun, proprietarul încheie un contract de vînzare- cumpărare, de depozit, de arendă sau un contract de schimb.

Exercitarea drepturilor subiective poate fi realizată şi prin abţinerea de la săvîrţirea unei acţiuni. De exemplu, dreptul fiecărui asociat a unei persoane juridice de a se abţine de la vot.