Pin It

Răspunderea administrativ–patrimonială a funcţionarului public este aplicată în caz de: a) pagube produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionează; b) nerestituire în termenul legal a sumelor ce i‑au fost acordate necuvenit; c) daune plătite de autoritatea sau instituţia publică, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Relevantă este răspunderea patrimonială a funcţionarilor publici în cazul în care aceştia au cauzat prin actele sau faptele lor anumite prejudicii, fie autorităţii sau instituţiei publice din care fac parte, fie unei altei persoane fizice sau juridice de drept public sau privat.

În ceea ce priveşte modul de reparare a pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice, în primele două situaţii, aceasta va fi dispusă prin emiterea de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice a unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar, în a treia situaţie, pe baza unei hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile.