Pin It

Drepturile subiective civile au o importanţă pentru titular numai dacă acesta le poate apăra. Apărarea lor poate fi realizată atît pe cale judiciară cît şi pe cale extra judiciară, inclusiv prin acţiuni ale titularului de drept, adică prin autoapărare.

Potrivit art.. 10 alin. 1 din C. civil: "apărarea drepturilor civile se face pe cale judiciară". Mijloc de apărare a drepturilor civile îl reprezintă acţiunea în justiţie. Acesta este mijlocul care permite titularului dreptului încălcat sau contestat să facă apel la organele statului şi la forţa coercitivă pentru a fi restabilit în drepturi.

Drepturile subiective civile pot fi apărate şi pe cale administrativă. În acest sens art.. 10 alin. 3, din C. civil dispune că: " Apărarea drepturilor civile pe cale administrativă se face doar în cazurile prevăzute de lege. Hotărârea emisă pe cale administrativă poate fi atacată in instanţa de judecată". Apărarea drepturilor pe cale administrativă se caracterizează prin faptul că, de regulă, pînă la adresarea în instanţă judecîtorească urmează să fie sesizat organul care a emis actul administrativ ce aduce atingere drepturilor subiective civile.