Pin It

Potrivit art. 252, alin. 1, C civil, procura este înscrisul întocmit pentru atestarea împuternicirilor conferite de reprezentat unuia sau mai multor reprezentanţi. Altfel spus, procura este un act unilateral care materializeză manifestarea de voinţă a reprezentatului şi care concretizează conţinutul şi limitele împuternicirilor ce le deleagă reprezentantului

 • Forma procurii

Regula este că procura trebuie să îmbrace forma scrisă, condiţie cerută de lege ad probationem. Cu toate acestea în unele cazuri procura trebuie să îmbrace forma autentică ad validitatem. Astfel potrivit art. 252, alin. 2, C. civil, procura trebuie să fie făcută în formă autentică dacă este eliberată pentru încheierea actelor juridice în formă autentică, de ex., înstrăinarea sau cumpărarea de teren, semnarea unui contract de ipotecă, ş.a. De asemenea procura va trebui să îmbrace forma autentică dacă ea este emisă în baza unei alte procuri în care este menţionat dreptul de substituire. Se are în vedere procura de substituire, art. 253 alin. 2, C. civil.

Din categoria persoanelor fizice sau juridice abilitate cu autentificare actelor, fac parte:

--- Notariatele - Legea 1453/2002.

 • Autorităţile publice locale, art. 252, alin. 3, C. civil.
 • Şeful instituţiilor medicale, adjuncţii lor, medicul şef sau de gardă pentru persoanele care se află în tratament în instituţiile lor.

--- Comandantul unităţii militare pentru militari dacă prin apropiere nu există alte organe cu atribuţii notariale

--- Şeful instituţiilor penitenciare pentru persoanele care-şi işpăşesc pedeapsa,

--- Conducătorului organului de protecţie socială sau administraţia instituţiei pentru persoanele majore care se află în instituţii de protecţie socială.

 • Termenul de acţiune a procurii

Procura este valabilă în termenul prevăzut de ea dar care nu poate fi mai mare de 3 ani. Dacă termenul nu este indicat, procura va fi valabilă timp de un an de zile de la data întocmirii. Termenul de valabilitate al procurii de substituire nu poate să depăşească termenul de valabilitate al procurii iniţiale.

Procura eliberată pentru încheierea unor acte juridice în afara Republicii Moldova şi autentificată notarial este valabilă pînă la anularea ei de cître persoana care a eliberat-o. Dacă în procură nu este indicată data întocmirii, ea nu are valoare juridică.

 • Încetarea procurii

Acţiunea procurii incetează, de regulă, odată cu săvîrşirea acţiunilor pentru a căror efectuare a fost eliberată. Pe lîngă această regulă, art. 255 din C. civil prevede şi alte cauze de încetare a procurii, dintre care:

 • expirarea termenului;
 • revocării împuternicirilor de cître reprezentat;
 • renunţării reprezentantului;
 • dizolvării persoanei juridice care a avut calitatea de reprezentat sau reprezentant;
 • decesul declararea dispariţiei fără urmă a persoanei fizice car a avut calitatea de reprezentat sau reprezentant;
 • declararea incapacităţii persoanei fizice care a avut calitatea de reprezentant sau reprezentat sau limitarea ei în capacitate de exerciţiu.

Reprezentatul poate anula iar reprezentantul poate renunţa la procură în orice moment, orice clauză contrară în aces sens este nulă. Odată cu încetarea valabilităţii procure de bază, încetează valabilitatea procurii de substituire, art. 255 alin. 3, C. civil.