Pin It

5.1. Modificarea raporturilor de serviciu se face: în interesul serviciului sau la cererea funcţionarului public. Modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie are loc prin: promovare în funcţie; avansare în trepte de salarizare; detaşare; transfer; interimatul unei funcţii publice de conducere.

Modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de conducere de nivel superior are loc prin: avansare în trepte de salarizare; detaşare; transfer în interesul serviciului[1].

5.2. Suspendarea raportului de serviciu. Suspendarea raporturilor de serviciu presupune încetarea îndeplinirii pentru o anumită perioadă a atribuţiilor de către funcţionarul public şi a plăţii drepturilor salariale de către autoritatea publică în care acesta activează.

Suspendarea raporturilor de serviciu poate interveni în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor, prin acordul părţilor sau la iniţiativa uneia dintre părţi.

Suspendarea raporturilor de serviciu se aprobă sau, după caz, se constată, prin actul administrativ al persoanei/organului care are competenţa legală de numire în funcţie, cu excepţia concediului de maternitate şi bolii sau traumei.

5.3. Încetarea raportului de serviciu. Raporturile de serviciu încetează în următoarele cazuri: în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor; eliberare din funcţie; destituire; demisie.

Încetarea raportului de serviciu dintre autoritatea publică şi funcţionarul public atrage după sine dispariţia capacităţii administrative a funcţionarului public, ca subiect al administrării publice şi ca subiect al dreptului administrativ, revenind numai la statutul administrativ al cetăţeanului Republicii Moldova.

 

 

 

[1]     A se vedea: Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, art. 44‑50.