Pin It

Contractul de renta este acela in cadrul caruia, o parte care este debirentierul, se obliga sa achite periodic cu titlu gratuit sau oneros o redeventa către partea cealalta a contractului numita crederentier.

Acest contract este consensual, este cu titlu gratuit sau oneros fiind oneros in cazul cind crederentierul se obliga sa transmita un bun mobil sau imobil ca contraechivalent sau fara a echivala insa ca o contraprestatie a redeventei achitate de catre debirentier.

Cotnractul de renta are un caracter riscant sau aleatoriu, insa deoarece legiuitorul permite la incheierea contractului de a prezuma si a preveni o indeplinire a obligatiei necorespunzatoare, in cazul dat conform art.856 alin.2, la rezelierea contractului deberentierul poate cere restituirea prestatiei daca acest moment este expres prevazut in contract si invers.

Contractul de rentă cu titlu oneros este translativ de proprietate. Elementele contractului: In calitate de părţi sunt:

  • Debirentierul care poate fi orice persoana fizica sau juridica ce are capacitate deplina de exercitiu si capacitate civila de a contracta. Poate fi persoana juridica comerciala sau necomerciala in masura prevederilor legale
  • Credirentierul - care poate fi orice persoana fizica care poate dispune de bunuri si organizatiile necomerciale. In contractul de renta viagera (se incheie pe termenul duratei vietii crederentieruluicare nu poate fi determinat la incheierea contractului) poate fi doar persoana fizica.

In cadrul contractului de renta poate apărea o a 3 parte contractanta, terta persoana care va avea calitatea de beneficiar. In cazul dat acest beneficiar are calitate de credirentier, iar persoana care instituie adica crederentierul va avea calitate de constituitor, iar cel care plateste redeventa ramina in calitate de debirentier. Obiectul contractului:

In calitate de obiect al contractului putem vorbi ca el are 2 laturi, materiala si juridica, unde latura juridica sint actiunile indeplinite de catre parti in ce priveste materializarea contractului (semnarea contractului, luare cunostintei cu conditiile contractului...).

Latura materiala constituie pe de o parte redeventa platita de deberentier, iar pe de alta parte in cadrul contractului de renta cu titlu oneros este bunul mobil sau imobil transmis de catre crederentier, sau de catre.................................

Redeventa conform art.847, poate fi suma de bani, insa nu se interzice ca in marimea nominalizata a sumei sa fie efectuate lucrari, acordate servicii, sau intretinere in alt mod.

In ce priveste bunul transmis de catre crederentier el poate fi orice lucruri individualizate, sau drepturi patrimoniale.

Forma contractului de renta conform art. 849 alin. 1 este scrisa, autentificata notarial.Daca bunul material transmis de crederentier sau cel ce instituie renta este un imobil atunci contractul se inregistreaza in registrul bunurilor imobile in oficiul cadastral teritorial.

Termenul contractului poate fi determinat sau nedeterminat (in cadrul rentei viagere) - art.848 CC. Pretul contractului.

In cadrul contractului de renta, partile stabilesc la renta cu titlu oneros, marimea platii efectuate de deberentier si a prestatiei sau bunului transmis de catre crederentier.Daca contractul se instituie fata de mai multe persoane crederentieri atunci la decesul unuia dintre ei, redeventa se achita in aceasi masura fiind impartita in mod egal supravietuitorilor.

La art. 851 CC se mentioneaza ca renta se achita periodic, renta viagera se achita in avans (alin.2 si 3, prevede achitarea in avans in 3 luni daca nu este prevazut altceva), in celelalte cazuri se stabilesc termenele de plata de catre parti. Drepturile si obligatiile partilor:

Debirentierul trebuie sa achite redeventa in marimea si termenele stabilite in contract , respectind perioada de avans in cazurile expres prevazute de lege (art.851 alin.2 si 3). In cazul decesului debirentierului obligaţia fata de crederentier trece catre succesorii sai daca bunul a trecut in mostenirea lor. Debirentierul nu are dreptul unilateral sa renunte la executarea obligatiunilor contractuale chiar daca ar restitui bunul primit daca crederentierul si-a indeplinit toate obligatiunile contractuale, fiindca acest contract este riscant, sau aliatoriu. Crederentierul are obligatii in primul rind in contractul cu titlu oneros de a transmite bunul, insa daca crederentierul este benificiar ca terta persoana, atunci instituitorul trebuie sa transmita bunul.

In cadrul rentei cu titlu gratuit are doar dreptul achitarei redeventei in termenul stabilit in contract de catre debirentier.

Contractul de renta poate inceta prin acordul partilor, prin remiterea datoriei, prin executare.

Temeiurile specifice de incetare a contractului de renta sunt:

  • rezilierea contractului pentru neexecutare ( intirzierea sistematica la achitarea redeventei, nerespectarea clauzei cu privire la marimea platilor.)
  • rezilierea lui in cazul contestarii de un tert ( copii minori ai debirentierului, copiii majori inapti de munca ce necesita intretinere, parintii incapabili de munca, fata de care debirentierul are obligatia de intretinere, sotul inapt, nepotii, bunicii debirentierului)
  • Incetarea contractului in cazul decesului debirentierului- obligatia contractata de debirentier printr-un contract de renta cu titlu oneros cade in sarcina succesorilor sai care au mostenit bunul transmis de constituitorul rentei. Succesorii debirentierului se pot elibera de executarea obligatiei prin restituirea bunului transmis de credirentier. Obligatia ce se naste dintr-un contract de renta cu titlu gratuit face parte din pasivul succesoral si urmeaza a fi executata de succesorii debirentierului.