Pin It

Conf. art.1053 CCRM, in cadrul contractului de administrare fiduciara, fondatorul administrării, care este parte contractanta, si se mai numeşte fiduciant, transmite care cealaltă parte contractanta, numita administrator fiduciar sau fiduciar, in administrare fiduciara careva bunuri care formează sau sunt o parte din patrimoniului fiduciantului sau chiar întreg patrimoniu, indicându-se concret si complet conform cerinţelor legale toate acele bunuri, iar fiduciarul la rândul sau se obliga sa administreze bunurile ce formează obiectul material al contractului dat.

Acest contract este consensual, este cu titlu gratuit sau oneros daca pârţile au prevăzut expres in contract, este comutativ, cu executare succesiva, sinalagmatic in măsura prevederilor contractuale.

Elementele contractului:

In calitatea de părţi sunt _ fiduciantul adică fondatorul care are calitatea si de creditor si poate fi orice PF/PJ in interesul căreia se întocmeşte acest contract. Aceasta persoana trebuie sa aibă capacitate de exerciţiu deplina si trebuie sa fie deţinător a unui drept real asupra bunurilor ce formează obiectul material al contractului de administrare fiduciara.

Administratorul fiduciar poate fi orice PJ/PF ce are capacitatea deplina de exerciţiu cu excepţia APL.

Administrarea fiduciara poate fi instituita atât in folosul fondatorului cit si in folosul unei persoane terţe si in acest caz vom avea o a 3-a parte ca persoana

participanta la contact, asa-numitul beneficiar, însă atunci când contractul este cu titlu oneros obligaţiile rămân tot pe seama finanţatorului, deoarece beneficiarul doar beneficiază de rezultatele activităţii fiduciarului, are dreptul de a cere executarea obligaţiunilor de către fiduciar si este obligat doar de a nu împiedică activitatea fiduciarului.

Obiectul contractului are 2 laturi: juridica si materiala unde obiectul juridic îl formează totalitatea acţiunilor materiale si a actelor juridice pe care le înfăptuieste administratorul fiduciar in vederea executării obligaţiunilor contractuale.

Obiectul material îl formează totalitatea bunurilor materiale care sunt incluse in patrimoniul ce urmează a fi administrat, adică totalitatea drepturilor si obligaţiilor patrimoniale care pot fi evaluate in bani si reprezintă valori active si pasive ale fiduciantului.

Forma contractului este scrisa, conf. art.1054 CCRM, unde se indica totalitatea drepturilor si obligaţiilor părţilor contractante, cit si beneficiarul daca exista o asemenea persoana.

Termenul contractului se stabileste de către părţi si poate fi atât determinat cit si nedeterminat cu indicarea acestui fapt in contract.

Preţul contractului se nominalizează si se indica atunci când contractul este cu titlu oneros.

Drepturile si obligaţiilor părţilor administratorului

  • Administratorul fiduciar se obliga sa administreze si sa conserveze bunurile in nume propriu dar pe contul si pe riscul fiduciantului;
  • Drepturile si obligaţiile administratorului fiduciar conform art.1056 CCRM;
  • Drepturile si obligaţiile fiduciantului:
  • Este obligat sa informeze corect si sa pună la dispoziţia fiduciarului bunurile in măsura prevederilor contractuale; este obligat sa restituie fiduciarului cheltuielile pe care le-a suportat in cadrul administrării; este obligat sa suporte toate cheltuielile de administrare si suporta riscul pieirii fortuite sau deteriorării bunurilor daca nu se demonstrează ca administratorul fiduciar se face vinovat de acest fapt;
  • are dreptul de a verifica procesul de administrare fiduciara a patrimoniului sau fără a se implica daca nu are acordul administratorului fiduciar.

Drepturile si obligaţiile beneficiarului:

  • Beneficiarul, daca este nominalizat, poate cere executarea obligaţiilor contractuale de către administrator fata de sine sau poate refuza in folosul fondatorului administrării.

Încetarea contractului are loc la cererea părţilor in măsura prevederilor legale făcând trimitere la contractul de mandat.