Pin It

Asigurarea obligatorie reprezintă acel tip e asigurare care conform normelor imperative impuse de către stat obliga PF/PJ de a încheia contracte de asigurare.

Acest tip de asigurare tot poate sa fie de persoane, de bunuri si de răspundere civila.

In diferite cazuri in calitate de părţi contractante la asigurarea obligatorie apare si Guvernul in calitate de asigurator pentru persoanele cum ar fi: elevii, studenţii, pensionarii.

Acest contract este consensual, cu titlu oneros, cu executare succesiva, real, riscant sau aleatoriu si are calitatea de intuito personae.

Elementele contractului:

In calitate de Părţi sunt asiguratul si asiguratorul unde in calitate de asigurat sunt PF/PJ care au capacitatea de exerciţiu civila de a încheia asemenea contracte conform legislaţiei in vigoare in dependenta de circumstanţele care îl impun sa încheie un asemenea contract in funcţie de activitatea sa de atribuţiile sale (avocaţii, notarii...).

In calitate de asigurator poate fi in dependenta de obiectul contractului, Guvernul RM, care reprezintă statul cit si Compania Naţională de Asigurări in Medicina, atunci când este vorba de asigurările in raporturile de asigurare obligatorie in medicina de asistenta medicala persoanelor care au încheiat un asemenea tip de asigurare atât cu Compania Naţională de Asigurări in Medicina cit si cu reprezentanţii acesteia agenţiile teritoriale.

Obiectul contractului îl constituie interesele patrimoniale ale asiguratului care nu contravin legislaţiei RM si sunt corelate cu persoana asiguratului, cu patrimoniul, persoanei sau persoanelor asigurate care include bunuri, credite si garanţii, pierderi financiare ale PF/PJ, cit si obiectul asigurării poate fi răspunderea pe care asiguratul si-o asuma si o poarta fata de PF/PJ pentru prejudiciile cauzate lor.

Forma contractului este scrisa. Si include conform art.1309CC toate clauzele contractuale referitor la asigurat si asigurator, obiectul asigurării, riscurile asigurate, începutul si durata asigurării conform contractului, sumele asigurate, primele de asigurare, locul si termenele de plata si alte date la doleanţele părţilor conform Legii cu privire la asigurare si alte date.

Termenul contractului este stabilit de către asigurator in dependenta de circumstanţe si obiect.

Preţul contractului este stabilit de către asigurator si in unele cazuri, cum ar fi asigurare medicala preţul pe care îl achita asiguratul depinde de careva termeni de facilitate indicaţi de către asiguratori.

Drepturile si obligaţiile părţilor:

Asiguratorul este obligat sa acorde asistenta financiara in cazurile prevăzute in contract sau in Legea cu privire la asigurare sau conform statutului judecătorului sau a LEGII CU PRIVIRE LA POLITIE, sau in alte cazuri prevăzute de lege persoanelor indicate cit si bunurilor acestor persoane in măsura in care aceasta nu contravine prescripţiile actelor normative in cauză.

Asiguratul in dependenta de tipul de asigurare obligatorie este obligat sa încheie contract de asigurare cu asiguratorul in termenii stabiliţi prin lege si sa achite suma sau prima de asigurare in valoare, modul si termenul stabilit in dependenta de circumstanţele indicate in contractul de asigurare si aceasta suma asigurata reprezintă in continuare răspunderea asiguratorului in cazul survenirii evenimentului pentru care s-a încheiat contractul de asigurare.

Atunci când este asigurata viaţă persoanei, calitatea de beneficiari o pot avea si alte persoane terţe decât asiguratul care este indicat in contract.

După numărul subiecţilor raporturilor de asigurare deosebim:

  1. asigurări directe atunci când sunt doar 2 părţi contractante si anume asiguratul si asiguratorul;
  2. coasigurare atunci când in cazul asigurării directe exista mai mulţi coasiguratori. Acest tip de asigurare este folosit când patrimoniul asiguratului are o valoare mare sau este supus diferitor riscuri si un singur asigurator nu poate sa se oblige singur la volumul dat de obligaţii. In dependenta de numărul de asiguratori ei vor împărţi intre ei plata indemnizaţiilor, riscurile si sumele care urmează a fi a le achita in calitate de despăgubire. Însă chiar si la coasigurare nu se permite supra asigurarea deoarece aceasta ar avea ca impact dorinţa asiguratului de a sili survenirea riscului asigurat;
  3. asigurarea mutuala in cadrul ei pot sa se asocieze si sa formeze o asociaţie mutuala ca o persoana juridica care singuri lor îşi asigura acele riscuri care sunt indicate in contractul dat de asociere. In cazul dat toţi asociaţii au calitatea concomitenta de asigurat si asigurator.