Pin It

Noţiunea de izvoare are două accepţiuni:

  1. Prima ar fi izvoare în sens de literatură juridică în domeniul dreptului comercial, deoarece pe parcursul expunerii materialului vom face diferite trimiteri la unele lucrări ştiinţifice şi manuale.
  2. A doua accepţiune. Prin izvoare de drept comercial se înţeleg actele unde sânt cuprinse normele juridice de drept comercial.

Actele normative sânt izvoare de drept comercial, deoarece cuprind norme juridice ce reglementează raporturile la care participă agenţii economici. Astfel de acte normative ar fi următoarele legi:

  1. Constituţia RM;
  2. Codul Civil;
  3. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;
  4. Legea cu privire la societăţile pe acţiuni;
  5. Legea cu privire la GŢ;
  6. Legea cu privire la cooperaţie;
  7. Legea cu privire la întreprinderea de stat.