Pin It

Noţiunii de antreprenoriat îi corespunde noţiunea de bussines (afaceri) utilizată des de oamenii de afaceri. Prin aceasta se înţelege o afacere, adică a face bani din bani, dar neapărat printr-o activitate utilă de producţie, fabricare de mărfuri sau prestare de servicii.

Antreprenoriatul este o activitate economică de fabricare a producţiei, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor efectuate de cetăţeni sau de asociaţiile acestora în mod independent la propria iniţiativă, în numele şi pe riscul lor propriu, sub răspunderea lor patrimonială şi în scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri. De aici şi se desprind elementele antreprenoriatului, ele fiind:

  • Activitatea independentă din proprie iniţiativă. Activitatea de antreprenoriat este considerată independentă şi din proprie iniţiativă deoarece nimeni nu poate fi impus să practice o asemenea activitate.

Legea cu privire la proprietate prevede că persoana fizică îşi stăpâneşte bunurile folosite şi le administrează de sinestătător pentru a-şi satisface necesităţile personale prin activitatea economică, inclusiv cea de întreprinzător şi în alte scopuri ce nu contravin legii. Fiind constituită la iniţiativa proprietarului întreprinderea îşi desfăşoară activitatea independent fără a se supune cuiva, decât doar voinţei proprietarului.

Aceste întreprinderi îşi aleg genul de activitate, îşi determină căile şi modalităţile de comercializare a mărfurilor produse sau procurate, îşi aleg contraagenţii cu care vor contracta, mijloacele de plată şi alte condiţii de activitate.

Această independenţă şi iniţiativă este răsplătită prin câştigul obţinut dacă întreprinderea este administrată eficient. Propria iniţiativă se manifestă o dată cu decizia fondatorului de a constitui o întreprindere de sinestătător ori împreună cu alte persoane fizice şi juridice şi ea continuă să se manifeste pe parcursul activităţii întreprinderii până la lichidarea acesteia.

  • Activitate în nume propriu. Întreprinderea ca subiect al raporturilor juridice activează în nume propriu, motiv care este diferit de cel al fondatorilor şi anume întreprinderea individuală şi cea colectivă, societăţile în nume colectiv şi societăţile în comandită activează în nume propriu chiar dacă se cere ca în denumirea de firmă să fie inclus obligatoriu numele unui fondator. Având un nume propriu întreprinderea are şi o voinţă proprie, pe care şi-o manifestă la încheierea şi executarea contractelor.
  • Riscul şi răspunderea patrimonială. Începându-şi activitatea economică întreprinderea pune în circulaţie anumite valori patrimoniale şi depune eforturi pentru a majora costul acestor bunuri.

Dacă calculele întreprinderii sânt greşite, ea riscă nu numai să nu câştige nimic dar să pirdă chiar şi bunurile pe care le-a pus în circulaţie, şi în acest caz pierderi va înregistra atât întreprinderea cât şi antreprenorul care a înzestrat-o cu bunuri.

Răspunderea patrimonială a antreprenorului sau a întreprinderii există nu numai în cazul activităţii insuficiente, dar apare şi atunci când nu sânt achitate la timp impozitele sau nu au fost calculate corect atunci când au fost produse sau comercializate mărfuri şi servicii dăunătoare oamenilor ori mediului ambiant, deci în acest caz activitatea întreprinzătorului poate fi suspendată neţinând cont de aceste obligaţii.

  1. Activitatea permanentă aducătoare de beneficiu. Activitatea de antreprenoriat trebuie să fie permanentă şi nu întâmplătoare. Scopul activităţii întreprinderii este de a asigura venituri eficiente pentru a acoperi cheltuielile întreprinderii, a plăti salariile cuvenite, a achita impozitele şi taxele obligatorii, a crea anumite rezerve necesare dezvoltării activităţii începute prin a repartiza fondatorilor anumite procente.

Principalul factor al activităţii de antreprenoriat este câştigul personal, la care ţine orice persoană care iniţiază o astfel de activitate. Anume această tendinţă de a obţine foloase cât mai mari îl fac pe antreprenor să înfiinţeze întreprinderi, însă în condiţiile economiei de piaţă el urmărind interese proprii activează şi în favoarea societăţii.