Pin It

Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi stabileşte trei categorii de activităţi antreprenoriale:

  1. Fabricarea producţiei;
  2. Executarea lucrărilor;
  3. Prestarea serviciilor.

Însă există şi alte tipuri de activităţi reglementate de lege, cum ar fi:

  • activităţile bancare;
  • de investigaţii;
  • operaţiuni cu titluri de valoare, asigurare.

În legislaţia altor state genurile de activităţi antreprenoriale mai sânt numite acte sau fapte de comerţ.

Exemplu: Codul comercial român stabileşte anumite acte juridice şi operaţiuni, pe care le califică ca fapte de comerţ. Şi anume prin săvârşirea uneia sau mai multor fapte de comerţ se nasc anumite raporturi juridice fiind reglementate de legile comerciale.

Codul comercial francez şi cel italian numeşte aceste operaţiuni sau afaceri acte de comerţ. Deosebirea între act de comerţ şi fapt de comerţ este aceea că actul de comerţ include doar contractele comerciale - adică manifestări de voinţă săvârşite în scopul de a produce efecte juridice, iar faptele de comerţ - cuprind atât contractele comerciale cât şi faptele licite sau ilicite săvârşite de comercianţi în legătură cu activitatea lor.

Doctrina defineşte faptul de comerţ fie ca un act de speculaţie, fie ca un act de circulaţie sau fie ca un act indeplinit printr-o întreprindere. Conform legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi activitatea de antreprenor poate fi desfăşurată numai de întreprinderile legal constituite şi conform acestei teorii actul de comerţ este îndeplinit printr-o întreprindere.

Clasificarea genurilor de activităţi antreprenoriale se face după câteva criterii:

  1. Producţia mărfurilor - fabricarea producţiei este un gen de activitate economică cu caracter general şi are ca obiect transformarea materiei prime în produse noi cu o valoare mai mare, acesta fiind un complex de producere a bunurilor materiale destinate consumului şi care cere de la antreprenori eforturi considerabile, capacităţi organizatorice, cunoştinţe în diferite domenii, inclusiv tehnologii economice financiare.
  2. Executarea lucrărilor - este o activitate economică conform căreia o întreprindere se obligă să îndeplinească într-un termen stabilit o anumită lucrare fie din propriul material sau din materialul beneficiarului. Exemplu: construcţia de drumuri, edificii, conducte de gaz.
  3. Prestarea serviciilor - este un gen de activitate economică destinat să satisfacă anumite necesităţi ale persoanelor fizice şi juridice în scopul acordării serviciilor consultative informaţionale.
  4. Comercializarea mărfurilor şi a produselor - toate bunurile produse sânt destinate consumatorilor, însă între aceştia şi producători de regulă există intermediari (comercianţi) care cumpără de la producător mărfurile produse pentru a le vinde fie consumatorilor, fie prin intermediul altor intermediari.