Pin It

Statul declarând libertate comerţului şi activităţii de întreprinzător asigură şi reglementarea juridică a acestei activităţi, punând în sarcina antreprenorului un şir de obligaţiuni. Principalele dintre ele privesc:

 1. Obţinerea licenţelor de stat pentru genul de activitate practicat;
 2. Ţinerea evidenţei contabile la întreprindere;
 3. Respectarea regulilor de comportament pe piaţă în condiţiile concurenţei libere;
 4. Efectuarea la timp a plăţilor obligatorii în bugetul statului;
 5. Onorarea obligaţiilor contractuale asumate;
 6. Respectarea legislaţiei muncii.

Deci, prin stabilirea acestor obligaţiuni statul intervine în activitatea economică desfăşurată de antreprenori. Intervenţia statului în economie este dictată de necesitatea de a proteja interesele majore ale societăţii şi anume prin influenţa asupra întreprinderilor statul asigură:

 • formarea bugetului de stat;
 • apărarea şi securitatea sa;
 • asigură populaţia cu locuri de muncă;
 • respectarea ordinei de drept în activitatea economică;
 • concurenţa legală.

Guvernul, organele puterii de stat şi organele APL aprobă diferite acte normative şi dau dispoziţii obligatorii întreprinderilor, dar numai în limita stabilită de legislaţie. Emiterea unui act normativ sau a unei dispoziţii a organului de stat care lezează drepturile antreprenorilor este ilegală şi ea poate fi atacată în instanţele judecătoreşti.