Pin It

Reglementarea juridică a activităţii de antreprenoriat în care statul prin intermediul unor persoane juridice pune în sarcina antreprenorului respectarea unor obligaţii profesionale şi anume:

 • abligaţia de a obţine licenţă;
 • de a plăti impozite;
 • de a nu polua mediul;
 • de a desfăşura activitatea sa în limita concurenţei licite;
 • de a ţine evidenţa contabilă;
 • de a respecta regulile privind protecţia consumatorilor;
 • de a respecta limitele în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii economice externe.

Prin hotărîrea Guvernului RM cu privire la reglementarea activităţii unor genuri prevede următoarele activităţi interzise în Moldova:

 • întreţinerea caselor de toleranţă;
 • fabricarea casetelor video cu conţinut porno;
 • traficul de droguri.

Impozitele sânt taxe obligatorii percepute de stat de la persoane fizice şi juridice. Potrivit Codului Fiscal impozitul este o taxă cu titlu gratuit care nu ţine de efectuarea unor acţiuni determinate şi concrete împuternicite de stat sau de persoanele cu funcţii de răspundere sau în raport cu contribuabilul care a achitat acestă plată. De asemenea impozitul mai poate fi definit ca o plată obligatorie efectuată de persoanele fizice şi juridice, stabilită de către organele de stat pentru a fi stocate in buget cu stabilirea mărimilor şi termenului de plată.

Clasifcicarea impozitelor

 1. După teritoriu:
  1. republicane - din care fac parte impozitul pe venit, accizele, taxa pe valoare adăugată, taxele vamale, taxele percepute din fondul rutier.

Aceste impozite sînt stabilite de parlament şi sumele incasate se vor vărsa la bugetul statului şi bugetele locale.

 1. locale - sint impozitele pe imobil şi funciar, pentru folosirea resurselor naturale, taxele hotiliere, taxele de piaţă, taxele pentru trecerea frontierii de stat.
 1. Impozitele directe - fiind cele stabilite asupra venitului şi asupra averii persoanelor. Astfel de impozite le constitue: impozitul pe venitul persoanelor fizice, impozitul pe beneficiul intreprinderii, taxele incasate de la contractele de vînzare- cumpărare, donaţie, moştenire incheiate şi autentificate de biroul notarial.
 2. Impozite indirecte - sînt stabilite ca un adaos la preţurile mărfurilor şi serviciilor, contribuabili ai acestui impozit fiind consumatorii.