Pin It

Conform art. 126.2 din Constituţia R Moldova statul trbuie să asigure protecţia concurenţei loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie.

Concurenţa se defineşte ca o liberă competiţie intre agrnţii economici, care oferă pe o piaţă determinată produse sau servicii ce tind să satisfacă nevoi asemanatoare sau identice ale consumatorilor, desfăşurată in scopul de a asigura existenţa sau expansiunea comerţului.

Condiţiile concurenţei

  1. Liberalizarea activităţii de antreprenoriat - adică fiecare agent economic este in drept să-şi aleagă liber domeniul de activitate, să vindă sau să producă mărfurile care sînt cerute pe piaţă.
  2. Existenţa unui număr suficient de agenţi economici. Conform legislaţiei in vigoare nimeni nu este in drept să refuze inregistrarea intreprinderii din motivul că ea nu este raţională. Concurenţa încetează să fie eficientă in cazul cînd furnizorii sau consumatorii pierd facultatea de alegere a partenerului de afaceri.
  3. Liberalizarea preţurilor şi a tarifelor. Antreprenorul individual sau intreprinderea este în drept să stabilească în mod independent preţurile şi tarifele la producţia fabricată sau serviciile prestate.
  4. Asigurarea cadrului legal. Unii agenţi economici ar folosi metode care ar discredita ori ar defăima pe cei de bună credinţă cauzîndu-le daune morale şi materiale. Pentru asigurarea cadrului legal Parlamentul R Moldova a adoptat legea cu privirea la limitarea activităţii monopoliste şi dezvoltarea concurenţei, interzicînd prin aceasta un şir de acţiuni care duc la suprimarea concurenţei, printre aceste acţiuni fiind:
  • neadmiterea abuzului agentului economic de situaţia dominantă pe piaţă;
  • interzicerea acordurilor ce limitează concurenţa dintre agenţii economici;
  • inadmisibilitatea acţiunilor de limitare a concurenţei din partea organelor de stat şi APL;
  • interzicerea acordurilor organelor puterii şi ale administraţiei indreptate spre limitarea concurenţei.

Funcţiile concurenţei în economia de piaţă:

  1. Funcţia de regulator al cererii şi ofertei. Numai într-o economie de piaţă în care concurenţa funcţionează efectiv se ajunge la un echilibru rezonabil între cerere şi ofertă. Astfel dacă piaţa duce lipsă de anumite produse, mărfuri şi servicii preţul pentru ele creşte asigurând ofertanţilor beneficii suplimentare. Această situaţie va continua atâta timp cât oferta de mărfuri şi servicii nu va satisface cererea lor pe piaţă. Dacă oferta va creşte într-atât încât pe piaţă să fie surplus de mărfuri ori servicii, preţul pentru ele va scădea brusc şi în câştig vor fi doar ofertanţii care vor propune mărfuri mai calitative şi cu un preţ de cost mai redus.
  2. Funcţia de factor determinant în stabilirea preţului la mărfuri. Existenţa concurenţei împiedică impunerea preţurilor la mărfuri şi distribuţia lor. De asemenea împiedică şi obţinerea unor beneficii care au caracter de monopol. Concurenţa ţine egenţii economici sub o presiune continuă, ei fiind gata de a reacţiona oricând la cerinţele pieţei. Cererea duce de obicei la majorarea preţului de către toţi agenţii economici, care asigură producţia şi distribuirea mărfii respective.