Pin It

Este un agent economic cu personalitate juridică, constituit pe baza proprietăţii municipale, care produce anumite tipuri de mărfuri, execută lucrări şi prestează servicii pentru satisfacerea cerinţelor fondatorului şi pentru realizarea intereselor sociale şi economice ale colectivului de muncă. Actele constitutive sânt:

  1. Decizia organului de administrare locală;
  2.  Statutul.

Decizia este un act unilateral şi se semnează de primarul municipiului. Statutul este aprobat de primărie şi cuprinde (vezi statutul întreprinderii de stat) denumirea de firmă, sediul întreprinderii, organul fondator, genul de activitate, valoarea capitalului social.

Constituirea ÎM. Primăria municipiului în calitate de fondator adoptă o decizie de constituire a întreprinderii, o înzestrează cu bunurile necesare, aprobă statutul ei, numeşte managerul întreprinderii şi o înregistrează la Camera Înregistrării de Stat. Organele de conducere:

  1. Fondatorul - primăria muncipiului, proprietar al bunurilor, are funcţia de a adopta decizia de fondare, aprobă statutul ei, numeşte conducătorul întreprinderii şi încheie cu el un contract, exercită controlul asupra activităţii întreprinderii şi a conducătorului ei.
  2. Conducătorul sau managerul este numit şi revocat de fondator şi funcţiile lui

sânt:

  • să conducă activitatea întreprinderii şi să asigure funcţionarea ei eficientă;
  • să reprezinte interesele întreprinderii în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, precum şi cu organele de justiţie;
  • să asigure executarea deciziilor fondatorului şi ale consiliului de administraţie;
  • să poarte răspundere materială pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiunilor stabilite prin contract.
  1. Consiliul director va fi numit numai în cazul în care fondatorul va decide acest lucru fiind stipulat într-un regulament special şi în statutul întreprinderii.

Patrimoniul ÎM. Fondatorul transmite întreprinderii în gestiune bunuri corporale şi necorporale conform actului de transmitere şi bunurile transmise mai sânt numite şi capital social. Capitalul social poate fi majorat din cote suplimentare ale fondatorului sau din beneficiul obţinut.

Lichidarea are loc la decizia fondatorului, fiind considerată lichidată la data radierii acesteia din Registrul de Stat.