Pin It

Temei pentru lichidarea întreprinderilor servesc:

 • expirarea termenului de activitate;
 • reducerea capitalului social mai jos de minimum stabilit de lege;
 • hotărîrea de lichidare a organului suprem al întreprinderii;
 • anularea actelor consultative de către instanţa de judecată;
 • reducerea membrilor;
 • declararea stării de faliment.

Lichidarea poate avea loc din propria iniţiativă, numită lichidare voluntară, precum şi forţată - la decizia instanţei de judecată.

Lichidarea voluntară. Întreprinderea se lichidează voluntar:

 • dacă a expirat termenul pentru care a fost constituită;
 • dacă a hotărît organul suprem de decizie;
 • dacă şi-a atins scopul propus.

La apariţia unui temei de lichidare organul care a adoptat o astfel de hotărîre va numi în acelaşi timp o comisie de lichidare şi va stabili un termen de înaintare a pretenţiilor. Comisia de lichidare va publica în Monitorul Oficial un aviz privind lichidarea întreprinderii şi începînd cu data publicării împuternicirile de administrare a întreprinderii trec la comisia de lichidare. De la aceiaşi dată pe toate documentele semnate în numele întreprinderii şi anume pe denumirea de firmă vor fi aplicate cuvintele „în proces de lichidare".

În această perioadă întreprinderea pierde dreptul de a încheia noi contracte. Comisia de lichidare are cîteva împuterniciri:

 • de a cere de la debitorii întreprinderii în curs de lichidare achitarea datoriilor;
 • de a satisface cerinţele creditorilor întreprinderii;
 • de a termina tranzacţiile deja încheiate;
 • de a reprezenta îmtreprinderea în instanţele judecătoreşti;
 • de a întocmi balanţa de lichidare.

Pentru radierea întreprinderii vor fi depuse la camera înregistrării de stat următoarele documente:

 • cererea de fondare;
 • decizia fondatorului ori procesul verbal cu privire la lichidare;
 • monitorul oficial în care a fost publicată hotărîrea de lichidare;
 • certificatul cu privire la lichidarea contului bancar;
 • certificatul cu privire la predarea ştampilelor pentru a fi nimicite;
 • certificatul de la fondul social;
 • actele de constituire ale întreprinderii în original;
 • certificatul înregistrării de stat.

Lichidarea forţată este efectuată în baza hotărîrii judecătoreşti dacă:

 • întreprinderea a încălcat prevederile privind practicarea unui gen de activitate;
 • actele constitutive ale întreprinderii au fost declarate nule;
 • dacă întreprinderea a dat faliment.