Pin It

3.1. Starea de urgenţă se declară la propunerea Preşedintelui Republicii Moldova sau a Guvernului. Acest regim administrativ–juridic poate fi instituit pe o perioadă care nu va depăşi 60 de zile. În funcţie de evoluţia situaţiei, Preşedintele Republicii Moldova sau Guvernul poate solicita Parlamentului prelungirea sau reducerea duratei stării de urgenţă, precum şi extinderea sau restrîngerea ariei de acţiune a acesteia.

Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova prezintă Guvernului un raport privind necesitatea declarării stării de urgenţă. Raportul este examinat, în regim de urgenţă, la şedinţa Guvernului, la care se adoptă hotărîrea de a înainta Parlamentului propunerea privind declararea stării de urgenţă. Prim‑ministrul remite neîntîrziat Parlamentului propunerea privind declararea stării de urgenţă.

Pe durata stării de urgenţă, în funcţie de situaţia concretă, pot fi aplicate măsurile expres prevăzute în art. 20 a legii[1].

3.2. Subiecţii administrării pe durata stării de urgenţă şi atribuţiile lor de bază. În cazul declarării stării de urgenţă la iminenţa declanşării sau la declanşarea unor situaţii excepţionale cu caracter natural, tehnogen sau biologico–social, fapt ce impune necesitatea prevenirii, diminuării şi lichidării consecinţelor acestora, planificarea, organizarea şi coordonarea activităţii de aplicare a măsurilor impuse revin Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, iar coordonarea aducerii la îndeplinire a măsurilor de rigoare revine Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.

În cazul declarării stării de urgenţă într‑un anumit teritoriu, acesta va fi administrat de comisia pentru situaţii excepţionale a autorităţii administraţiei publice locale respective, care va activa sub conducerea Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova. Coordonarea aducerii la îndeplinire a măsurilor de rigoare revine Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.

Armata Naţională acordă sprijin Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova în cazurile şi în modul stabilite de legislaţia în vigoare.

 

[1]     Legea privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, art. 20.