Pin It

Am evidenţiat în mod repetat  caracterul deschis al Criminalisticii,  modul în care aceasta apelează la alte domenii pentru a îşi fundamenta concluziile şi  rezultatele.   Dar  nu se limiteaza la atât.   Criminalistica are importante legături şi  schimburi de informaţii cu diverse alte ştiinţe juridice cât şi nejuridice. 

  1.  Legătura cu dreptul penal: este evident în afara oricarei discuţii contradictorii.   Dreptul penal este cel care stabileşte elementele constitutive ale infracţiunii şi faptele considerate ca atare. 
  2. Legătura cu dreptul civil:  în domeniul protejării actelor,  al stabilirii falsului şi autenticului semnăturilor,  al modului de ascultare a persoanelor în cadrul procesului civil.  
  3. Legatura cu dreptul procesual: ‑ o intercondiţionare complexă.   Codurile procedurale ‑ civil şi  penal ‑ sunt cele care stabilesc normele ce reglementează diversele activităţi legate de administrarea şi verificarea probelor,  recoltarea,  examinarea,  expertiza,  verificarea de scripte,  percheziţii,  reconstituiri,  ascultări,  etc. 
  4. Legatura cu medicina legală : uneori cele două domenii se confundă.   ( cercetarea urmelor produse de armele de foc pe corpul uman,  a plăgilor prin impuşcare,  traumatologia mecanică,  leziuni produse cu agent vulnerant), dinamica accidentelor de circulaţie (stabilirea locului unei persoane în autovehicol la accident ).   Este în afara oricărui dubiu nexul complex dintre cele două domenii.   în unele cauze este aproape imposibil de a le separa (ca de exemplu: atunci când se cere stabilirea poziţiilor în momentul unei împuşcări,  ori prin intermediul diferitelor urme de sânge,  abraziuni,  etc.  ,  poziţiile victimă agresor,  succesiunea unor evenimente, operaţiuni,  La stabilirea discernământului cu ajutorul medicinei legale ş.   a.   m.   d.)
  5. Legătura cu Criminologia . Adeseori confundate,  Criminalistica şi Criminologia au obiecte de cercetare net diferite,  dar complementare.  Criminalistica ‑ oferă mijloace de elucidare a unor cazuri concrete şi  date privind modul de savârşire, care sunt valorificate în plan  teoretic de către Criminologie pentru studierea fenomenului şi din punct de vedre psihiatric,  statistic,  economic, s.  a.  m.  d.  
  6. Legătura cu psihologia şi psihiatria ‑ se realizeaza în aplicarea metodelor proiective,  caracteriologice,  la stabilirea metodelor tactice de ascultare,  prindere,  elaborarera variantelor şi versiunilor ,  de exemplu "Profilulul criminalului  " şi  "Criminal behaviour sciences " la FBI în  SUA.   La stabiliirea condiţiilor care influenteaza procesul memorarii şi  al redării. 
  7. Legătura cu logica ‑ fundament al intregii activităţi criminalistice,  această legatură permite aprecierea şi intelegerea succesiunii operaţiilor, interpretarea , deductiile şi inducţia logică. 
  8. Legătura cu ştiinţele naturii în cercetarea criminalistica şi nt utilizate informati şi aplicatiiale tuturor domeniilor conexe‑biologie,  fizica,  chimie,  mecanica,  optica,  fizica atomica,  informatica,  genetica, s.  a.