Pin It

Specific întregii activităţi de cercetare ştiinţifică şi deosebit de important pentru Criminalistica,  procesul de identificare se bazează pe  "posibilitatea recunoaşterii obiectelor lumii materiale,  prin fixarea în procesul nostru de gândire a caracteristicilor acestora şi datorită neschimbării relative a lor,  cel puţin pentru un anumit timp"[1]

     Stabilirea adevărului în cauzele supuse justiţiei se realizează prin intermediul administraării de probe. Una din modalităţile de probaţiune o constituie şi identificarea criminalistică,  fără însă a se confunda cu aceasta şi fără să se reducă  la ea.   " Conţinutul principal al probaţiunii cu ajutorul identificării criminalistice constă în găsirea,  desprinderea obiectului sau persoanei implicate dintr‑un ansamblu nedeterminat de obiecte sau persoane posibile.  " [2]

     Identificarea,  ca proces psihic realizat prin compararea caracteristicilor,  urmată de  judecata privind identitatea / neidentitatea se bazează în toate domeniile pe aceleaşi principii,  dar aplicarea şi modul de realizare a procesului de identificare poartă o amprentă specifică pentru fiecare activitate în parte.  Identificarea criminalistică are şi ea specificul său,  constând din aceea că se urmăreşte a se stabili prin acest complex proces,  atât identitatea cât şi neidentitatea,  iar concluziile au în consecinţa formulării lor aceeaşi forţă probantă.

     Criminalistul merge cu identificarea în principiu,  până la nivelul unui obiect sau individ,  nu rămâne la nivelul generic al grupului de obiecte,  categorie de indivizi,  s.  a.  m.  d.  ,  în   funcţie  de  măsura în care mijloacele de  examinare şi metodologia de care se dipune la un moment dat permit o identificare individuală.   Stabilirea apartenenţei la o anumită grupă nu este suficientă,  procesul mergând în continuare prin intermediul comparării cu un singur obiect ‑ cel care a creat urma de la care se pleacă. 

     Considerăm,  asemeni opiniei formulate de profesorul Emilian Stancu,  că identificarea nu trebuie privită rigid,  ea fiind un proces dinamic,  asemeni înseşi obiectelor şi fiinţelor pe care le examineaza,  în continuă schimbare şi rămânând totuşi ele însele.   [3]

  Identificarea criminalistică apare astfel ca un proces de stabilire cu ajutorul mijloacelor şi metodelor proprii ştiinţei criminalistice,  a factorului creator al urmei,  pe baza caracteristicilor acestuia,  într‑un sistem unitar şi individualizat .  [4]

Identificarea se poate face şi fără contact direct‑ tactil,  instrumental,  vizual‑cu obiectul identificare,  folosindu‑se în acest scop :

Identificarea după descrierea trăsăturilor esenţiale ‑ când sunt folosite percepţiile anterioare ale altor persoane privind aspectul,  locul,  modul de acţiune al unui fenomen,  obiect,  instrument  sau persoană.   în acest mod sunt identificaţi infractori,  obiecte ori  persoane dispărute,  sustrase,  răpite,  printr‑o comparare a descrierilor cu elementele de care se dispune. 

Identificarea după memorie este o altă modalitate de identificare,  bazată pe valorificarea percepţiilor anterioare ale unor persoane în funcţie de calitatea percepţiei şi memorării (probleme pe care le vom trata la momentul necesar) realizate în anumite conditii de timp,  loc,  stare psihica,  etc.   La reantâlnirea cu obiectul,  persoana sau fenomenul perceput , se recurge la memoria percepţiei respective pentru a putea efectua o comparare.   Memorarea perceptiilor permite identificarea atât a unor elemente de ordin vizual (aspect,  culoare,  viteza de deplasare,  etc.  ) cât şi a unor elemente de ordin senzorial divers ( olfactiv,  auditiv,  intensitate,  miros specific,  etc. ).   In functie de modul în care un anumit fenomen,  obiect,  fiinţă s‑a reflectat în lumea materială producând anumite urme se conturează şi ceea ce indeobşte constituie domeniul identificării în criminalistică.  

Identificarea  după  urmele lăsate va utiliza alături de impresiunile de la faţa locului şi  altele create în mod artificial,  prin intermediul obiectului,  fiinţei bănuite a le fi creat (de exemplu urme de tăiere cu un topor,  cu un ferăstrău,  create cu o cheie falsă,  amprente).   Dat fiind posibilitatea repetării cvasi‑ identice a modului în care s‑a creat urma în litigiu,  aceasta modalitate de identificare este cea cu cele mai mari şanse de reuşită şi oferind un grad ridicat de certitudine. 

 

7 IONESCU L.   SANDU D.  -Identificarea criminalisticã,  Bucureşti  l991,  pag 27. 

[2] idem

[3] Emilian Stancu- Criminalistica

9 DAN N.   Tratat Practic de criminalisticã Ed.  M.  I.   Bucureşti l979 pag,  215vol II