Pin It

Arstam la inceputul acestui capitol, cs impuscstura se produce ca urmare a actiunii mecanismului percutor asupra capsei si producând aprinderea incsrcsturii de pulbere. Privind inss inainte de realizarea percutiei si anume, in momentul incsrcsrii, apoi a percutsrii capsei iar dups producerea impuscsturii evacuarea tubului tras, vom constata formarea urmstoarelor urme, de aceasts dats nu pe glont, ci pe tubul cartusului:

            - urma extractorului pe rebordul razelor tubului cartus, care se formeazs in momentul introducerii cartusului in camera de explozie si in momentul extragerii cartusului, din camera de explozie dups producerea impuscsturii;

            - urma cuiului percutor pe suprafata capsei, care se formeazs in momentul in care acesta loveste capsa, care, la rândul ssu, este impinss inapoi de reculul armei;

            - urma inchizstorului pe suprafata rozetei tubului cartus, se formeazs in momentul impuscsturii când tubul cartusului, impins de gaze, este presat pe suprafata inchizstorului;

            - urma extractorului, in faza a doua, când prinde tubul de marginea rozetei si il trage inapoi;

            - urma ejectorului (de obicei la marginea rozetei), formats prin blocarea tubului, dându-i pozitia de evacuare din arms;

            - urmele lssate de peretii camerei de explozie pe corpul tubului cartus, având forma unei nervuri longitudinale.

            Dups aceasts prezentare se poate face o clasificare a urmelor exacte pe tubul cartusului [ ].

  1. Urmele formate in timpul incsrcsrii armei (la trecerea cartusului din incsrcstor in camera de explozie).
  2. Urmele formate in timpul producerii impuscsturii (urma cuiului percutor, urmele peretelui inchizstorului si urmele create de peretii camerei de explozie).
  3. Urmele formate in timpul extragerii tubului cartus tras (urmele extractorului, ale ejectorului si ale ferestrei de evacuare).

            Trebuie avut in vedere faptul cs nu toate piesele enumerate mai sus exists la orice tip de arms [ ]. Bunsoars, armele de vânstoare, pliante nu au inchizstor, tubul sprijinindu-se pe un disc. La revolverele Hagan tubul este sustinut de un sabot; o serie de arme nu au ejector; unele revolvere americane vechi nu au cui percutor, cocosul lovind direct capsa.

            Urmele particulare care se creazs pe tubul cartuselor de vânstoare nu prezints nici o importants pentru activitatea de identificare. Aceasta fiindcs, tuburile cartuselor de vânstoare se refolosesc si in consecints prezints importants doar capsa (care se inlocuieste).