Pin It

În momentul producerii impuscsturii, pe lângs proiectil, pe teavs mai ies si alte produse din incsrcstura cartusului: gaze; flscsri; funingine; pulbere arss incomplet si pulbere nearss.

            Aceste produse incadrate in categoria factorilor suplimentari tragerii, vor creea o serie de urme caracteristice si anume [ ]:

            - rupturile provocate de presiunea gazelor;

            - arsurile provocate de flacsrs si de temperatura inalts a gazelor;

            - afumsrile create de pulberea arss;

            - tatuajul creat de pulberea arss sau arss incomplet;

            - inelul de frecare format prin depunerea pe orificiul de intrare (margini) si uneori pe canal, a particulelor aderente pe proiectil (uleiuri, parafins, reziduuri de pulbere arss);

            - inelul de metalizare, format prin desprinderea unor particule fine din compozitia proiectilului (csmass) si depunerea lor pe orificiul de intrare. La pstrunderea in corpul uman, inelul de metalizare il intâlnim de obicei, la pstrunderea proiectilului in case;

            - inelul de imprimare relevs gura tevii canal si il intâlnim la tragerile cu teavs lipits, datorits actiunii reculuilui.