Pin It

Sunt provocate de presiunea gazelor si se prezints sub forms de stea sau cruce, in functie de rezistenta materialului in care s-a tras. Rupturile provocate de actiunea mecanics a gazelor le intâlnim numai in cazul tragerilor de la mics distants (pâns la 10 cm), iar msrimea acestora este in functie de armamentul si munitia folosits.

            Actiunea gazelor este mai mare in cazul armelor care folosesc munitie cu incsrcsturs de bulbere mare, ceea ce creazs un volum mare de gaze. La armele cu teavs scurts, actiunea gazelor este mai mare datorits situsrii punctului de presiune maxims a gazelor la o distants -in principiu- de 64,5 mm de la camera de explozie, unde presiunea atinge circa 2800 atm.

            O imprejurare demns de semnalat este legats de forma rupturilor create de gaze.

            La tragerile efectuate din apropiere asupra corpului uman, pe articolele de imbrscsminte, in zona orificiului de intrare se observs cs, rupturile provocate de gaze produc o rssfrângere in directia inverss sensului de inaintare a proiectilului a marginilor rupturii.

            Acest fenomen se explics prin faptul cs, gazele pstrund usor prin articolele textile, prin orificiul creat de proiectil, inss la contactul cu tesutul cutanat ele revin producând ruptura materialelor textile si rssfrângerea marginilor rupturii in directia inverss sensului de inaintare al proiectilului.

            Aceeasi situatie o intâlnim si la tragerile cu teava lipits de cutia cranians, gazele pstrund sub piele inss la contactul cu tesutul osos revin si produc ruptura tesutului cutanat si rssfrângerea marginilor acestuia in sensul arstat.

            Trebuie cunoscut acest fenomen deoarece exists riscul de a confunda orificiul de intrare cu cel de iesire. Prezenta urmelor de funingine si a arsurilor create de flacsrs indics inss cu certitudine cs este vorba de un orificiu de intrare si nu de iesire.