Pin It

Poate fi intâlnit atât la gura orificiului de intrare, fscând corp comun cu inelul de frecare, cât si independent de acesta când partea mai denss a obiectului perforat se gsseste mai spre interior, sau când glontul a strsbstut succesiv mai multe obiecte [ ].

            Un proiectil pstrunzând in corpul uman, determins formarea inelului de frecare pe imbrscsminte si piele, iar inelul de metalizare apare numai la traversarea unui os plat, prin desprinderea si depunerea unor particule metalice din csmasa proiectilului.

            Inelele de metalizare pot fi descoperite numai prin röentgenografie si spectrografie datorits cantitstilor foarte mici metal depuse.

            Este posibil ca inelul de metalizare ss nu poats fi evidentiat prin metodele susmentionate caz in care se poate utiliza microsonda electronics.

            Deosebirea dintre inelul de metalizare si inelul de frecare consts in faptul cs, in timp ce inelul de metalizare contine numai particule din corpul proiectilului in inelul de frecare sunt depuse substante aderente la suprafata proiectilului provenind din canalul tevii si din diferitele corpuri pe care le-a strsbstut sau din care a ricosat (tabls metalics, sticls, lemn, imnrscsminte, etc.).